گواهینامه HSE مسئول ایمنی

گواهینامه HSE مسئول ایمنی

گواهینامه HSE مسئول ایمنی مورد درخواست اغلب افسران ایمنی جهت حضوردر پروژهای پیمانکاری هستند . حال اینکه گواهینامه  HSE شخصی کاملا متفاوت بوده نسبت ب گواهینامه مسئول ایمنی . تفاوت بین  HSE باگواهینامه مسئول ایمنی چیست , طی مقاله فوق میپردازیم ب تفاوت بین گواهینامه HSE شخصی همینطور گواهینامه مسئول ایمنی .

 

گواهینامه HSE شخصی چیست :

 HSE-MS بعنوان الزامات استاندارد سازمان استاندارد انگلستان شناخته شده هست . گواهینامه  HSE بعنوان استاندارد شرکتها توسط مراجع صدور گواهینامه ISO صادر میگردد . اشخاص بلحاظ اینکه اعلام کنند الزامات استاندارد  HSE آموخته مبادرت میکنند بابت اخذ گواهینامه  HSE بنام خودشان . لذا گواهینامه  HSE هم بنام شرکت هم بنام اشخاص توسط مراجع صدور ایزو قابلیت صادر شدن داشته .

متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE بنام شخص میبایست الزامات استاندارد  HSE آموزش ببینند سپس توسط مرجع صدور  HSE گواهینامه HSE شخصی بنام خودشان صادر میگردد .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه میتواند براساس مستندات قابل ارائه توسط اشخاص گواهینامه  HSE معتبر بنام اشخاص صادر نماید .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه HSE شرکتهای پیمانکاری

 

گواهینامه مسئول ایمنی :

گواهینامه مسئول ایمنی مورد تقاضای افسران ایمنی کارگاههای پیمانکاری میباشد . پیمانکاران موظفند جهت حضوردر مناقصات گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استانها صادر میگردد ، لذا یکی ا زپیش نیاز(های) صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ؛ مدرک مسئول ایمنی پیمانکار میباشد . پیمانکار میبایست حتما یک نفر مسئول ایمنی معرفی نموده ب اداره کار جهت گرفتن تاییدیه مسئول ایمنی .

مسئول ایمنی معرفی شده ب اداره کار میبایست مدرک دانشگاهی ایمنی بهداشت محیط زیست ،  کارشناس ارشد HSE ویا کاردان ایمنی باشد . مسئول ایمنی میتواند تحصیلات غیر مرتبط داشته باشدبه شرط آنکه سابقه بیمه توسط پیمان حداقل یکسال بعنوان مسئول ایمنی داشته باشد . دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک همچنین دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت گذرانده باشد . مدرک تحصیلی مسئول ایمنی همسوباشدبا فعالیت پیمان .

مسوول ایمنی میبایست جهت اخذ گواهینامه  HSE ایمنی اداره کار مدارک مثبته خود طی سامانه ایسپ بارگزاری نموده سپس پیگیری نماید تارسیدن ب گواهینامه مسئول ایمنی .

 

بیشتر بخوانیم :

برگزاری دوره مسئول ایمنی افسر ایمنی

 

تفاوت بین گواهینامه  HSE با گواهینامه مسئول ایمنی :

گواهینامه  HSE بعنوان استاندارد ایمنی بهداشت محیط زیست توسط مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO HSE بنام اشخاص ویا شرکتها بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE صادر میگردد .

گواهینامه مسئول ایمنی ویا تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار استان بابت ارائه مدارک مثبته ازطریق سامانه ایسپ اعلام میگردد .

متقاضیان مسئول ایمنی فقط باتاییدیه اداره کار هستکه میتوانند بعنوان مسئول ایمنی کارگاه فعالیت نمایند . نکته مهم اینکه دارابودن گواهینامه HSE بنام اشخاص هیچ تاثیری درروند صدور تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار نداشته . لذا متقاضیان حتما میبایست یاتحصیلات دانشگاهی مربوطبه ایمنی داشته باشند یا مدرک دوره 16 ساعته همینطور 40 ساعته گذرانده باشند .

گواهینامه HSE بنام اشخاص بدون حضوردر دوره صادر میگردد منتها جهت اخذ گواهینامه مسئول ایمنی توسط اداره کار حضوردر دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک ، 40 ساعته ایمنی بهداشت الزامی میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE , گواهینامه مسئول ایمنی توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM   کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

اخذ گواهینامه  HSE شخصی , اخذ گواهینامه مسئول ایمنی , HSE بنام شخص , گواهینامه  HSE شخصی  , تفاوت بین گواهینامه  HSE شخصی و گواهینامه مسئول ایمنی , شرایط دریافت گواهینامه  HSE , مراحل اخذ گواهینامه مسئول ایمنی  

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145222
صفحات بازدید شده امروز
4427
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27457
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r