طرح طبقه بندی مشاغل

چگونه طرح طبقه بندی مشاغل بگیرم ؟ 02144769451

طرح طبقه بندی مشاغل توسط اداره کار استان میبایست تایید گردد ، کارفرمایان جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( مجوز اداره کار ) درگیر طرح طبقه بندی مشاغل هستند ؛ حال آنکه طرح طبقه بندی مشاغل چیست همچنین چگونه میبایست طرح طبقه بندی مشاغل گرفت ب ادامه مطلب توجه کنید

قانون طرح طبقه بندی مشاغل :

بخشنامه شماره 12096 مورخ 1374/09/02 معاونت تنظیم روابط کار وامور اجتماعی طی اجرای ماده 1 آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 49 قانون کار واحدهای صنفی ا زسال 1375 ک حدنصاب کارگران ب 50 نفر برسد مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میگردند البته طی مصوبه هیئت دولت سال 1397 مقرر گردید تمامی کارفرمایان جهت گرفتن مجوز اداره کار ( گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری ) میبایست براساس لیست بیمه خود طرح طبقه بندی اخذ نمایند حتی چنانچه یکنفر جزو لیست بیمه باشد

طرح طبقه بندی مشاغل ( سوالات متداول کارفرمایان ) :

شرکتهای پیمانکاری آیا میبایست طرح طبقه بندی مشاغل اخذ نمایند ؟

طبق دستورالعمل شماره 61429 مورخ 1383/07/19 کلیه پیمانکاران ائم ا زحقیقی همچنین حقوقی باهرنوع فعالیت وهرتعدادکارگر مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میگردند

شرکتهای مشمول قانون کار میبایست طرح طبقه بندی مشاغل رااجرا نمایند یا شرکتهای پیمانکاری هم مشمول اجرای طرح طبقه بندی مشاغل میگردند؟

شرکتهای پیمانکاری نه تنها موظف ب اجرای طرح طبقه بندی مشاغل هستند بلکه فرقی هم نمیکند چه تعداد پرسنل داشته باشند

درصورتیکه طرح طبقه بندی مشاغل ر ابخواهیم اجرا کنیم چه زمانی میبایست حقوق ، دستمزدرا براساس طرح طبقه بندی اجرا نماییم ؟

بمحض اینکه پیش نویس طرح طبقه بندی مشاغل درهرکارگاه تهیه گشت میبایست حقوق همچنین دستمزد براساس طرح طبقه بندی صورت پذیرد

کارگران قرارداد موقت هم مشمول طرح طبقه بندی میشوند ؟

فرقی نمیکند نوع قرارداد کارگر چه نوع باشد کافیست کارگر مشمول قانون کار باشد

قانون طرح طبقه مشاغل بداین لحاظ میباشد کارگران برحسب فعالیت کاری ، رتبه ، سنوات ، شرایط ترفیع ، سابقه کاری همچنین بدی آب وهوا میبایست میزان حقوق دریافتی مشخص گردد بنابراین کارفرما نمیتواند ب تمام کارگران بریک مبنا حقوق و دستمزد بدهد

طرح طبقه بندی مشاغل جهت کارفرمایانی ک خواهان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری هستند میبایست اجرا گردد بنابراین متقاضیان بدنبال شرایط طرح طبقه بندی همچنین نحوه اخذ طرح طبقه بندی مشاغل هستند

طرح طبقه بندی مشاغل برحسب جدول قانون کار میبایست اماده گردد سپس ب تایید بازرس اداره کار رسیده بنابراین بیشتر کارفرمایان درگیر تائیدیه طرح طبقه بندی مشاغل میباشند همچنین تامادامیکه تائید طرح طبقه بندی مشاغل دریافت نگردد متقاضیان نمیتوانند گواهینامه مجوز اداره کار اخذ نمایند بنابراین متقاضیان بدنبال مراکزی هستند تا بتوانند هرچه سریعتر تائید طرح طبقه بندی مشاغل ر ابگیرند

مرکز مشاوره ایران گواه تائیدیه طرح طبقه بندی مشاغل ر ادرکمترین زمان ممکن همچنین توسط کمترین هزینه ممکن اخذ مینماید همچنین مرکز مشاوره ایران گواه امور مربوط ب اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ر اازصفرتاصد خود انجام میدهد ، جهت مشاوره رایگان بابت اخذ گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری همچنین تائید طرح طبقه بندی مشاغل درتماس باشید ....

متقاضیان محترم جهت تائید طرح طبقه بندی مشاغل توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر هستند :

کتاب طرح طبقه بندی مشاغل کارگری

جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل سال 98

جدول مزد طرح طبقه بندی مشاغل سال 97

اصول طرح طبقه بندی مشاغل همچنین استاندارد مرتبط

طرح طبقه بندی مشاغل چیست

طرح طبقه بندی مشاغل 97

جدول طرح طبقه بندی مشاغل سال 97

جدول طبقه بندی مشاغل 98

فرمول محاسبه طرح طبقه بندی مشاغل

نمونه طرح طبقه بندی مشاغل

نحوه محاسبه حقوق درطرح طبقه بندی مشاغل

جریمه عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل

آیا طرح طبقه بندی مشاغل اجباری هست

طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای نفتی

طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای پیمانکاری

طرح طبقه بندی مشاغل شرکتهای خدماتی

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

https://rkj.mcls.gov.ir/fa/soalghanoonkar

https://www.mcls.gov.ir/

WWW.GOOGLE.COM

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145341
صفحات بازدید شده امروز
4546
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27576
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r