اخذ رتبه شرکتها

اخذ رتبه شرکتها

اخذ رتبه شرکتها  جزو مدارک مهم شرکتهای فنی مهندسی جهت حضوردر مناقصات میباشد . لذا پیمانکاران بیشماری درگیر اخذ رتبه میباشند .

متولی تایید رتبه پیمانکاران کیست , چگونه میبایست رتبه اخذ کرد , شرکتها چه رتبه (ای) میبایست بگیرند .

 

تاریخچه سازمان برنامه و بودجه کشور ( ساجات ) :

سازمان برنامه و بودجه ( ساجات ) بمنظور هماهنگی فعالیتهای عمرانی همچنین لزوم تهیه برنامه جهت رشد اقتصادی ، اجتماعی سال 1316 شورای اقتصاد تشکیل شد . فروردین سال 1325 بموجب تصویب نامه هیات وزیران هیئت تهیه نقشه اصلاحی ، عمرانی کشور تشکیل گردید مرداد ماه سال 1325 هیئت عالی برنامه جهت رسیدگی ب برنامه ارائه شده توسط وزارتخانه بوجود آمد سپس سال 1327 سازمان برنامه جهت جلوگیری ا زمغایرات بین سازمانها بوجودآمد . توسط تصویب قانون برنامه وبودجه اسفند سال 1351 سازمان ساجات  بدلیل انتقال وظیفه تهیه همچنین تدوین تمامی بودجه ( سازمان برنامه وبودجه ) ساجات نامیده شد  ازوظایف تعریف شده ساجات ( سازمان برنامه وبودجه ) رتبه بندی شرکتهای خصوصی ، پیمانکاری ، مشاوره جهت مناقصات دولتی میباشد . بنابراین رتبه بندی تمامی شرکتهای خصوصی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور ( ساجات ) صورت میپذیرد .

 

بیشتر بخوانیم :

رتبه , گرید چیست ؟

 

چه شرکتهایی میبایست رتبه اخذ نمایند :

سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی همچنین اجرایی کشور ر اعهده دار میباشد .

صلاحیت شرکتها جهت مناقصات دولتی همچنین انجام پروژه میبایست ازنظر توان فنی همچنین سوابق کاری ، توسط سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) مورد تایید قرارگیرد چنانچه شرکت فوق موردتایید قرار گیرد موفق گردیده گواهی تشخیص صلاحیت ( اخذرتبه بندی ، اخذ گرید ) بگیرد .

رتبه ، گرید ، گواهی تشخیص صلاحیت توسط ساجات ب شرکتهای ذیل تعلق میگیرد :

پیمانکاران انبوه سازان , مشاوران , انفورماتیک

 

رتبه بندی چگونه صورت میپذیرد :

سازمان برنامه وبودجه کشور ( ساجات ) شرکتهای پیمانکاری ر ابه 5 رتبه ا زبالابه پایین تقسیم نموده

رتبه 5 اولین درجه رتبه بندی میباشد ، چنانچه شرکتی خواهان اخذ گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ) باشد میبایست ابتدا اقدام ب اخذ رتبه 5 نماید همچنین جهت ارتقاء رتبه میبایست قرارداد بیشتری ثبت نماید همچنین توان گرفتن قرارداد باقیمت بالاتر داشته باشد البته مسائل دیگر بابت ارتقاء رتبه ا ز رتبه 5 ب رتبه 4 وجود دارد ک طی مقالات بعدی توضیح داده میشود

شرکتهای انفورماتیک توسط شورای عالی انفورماتیک بین رتبه 7 انفورماتیک الی گرید 1 انفورماتیک تقسیم بندی میشوند .

شرکتهای مشاوره بین رتبه 3 مشاوره الی رتبه 1 مشاوره تقسیم بندی میگردند .

گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه بندی ) با گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری متفاوت بوده درحقیقت گواهی صلاحیت پیمانکاری توسط سازمان برنامه وبودجه ( ساجات ) صادرمیگردد منتها گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ک بالفظ مجوز اداره کار هم نامیده میشود توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد لازم بذکر میباشد دولت جمهوری اسلامی ایران توسط سه نوع گواهینامه ( گواهینامه ملی ) صلاحیت شرکتها جهت انجام پروژه دولتی ر امشخص نموده

تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاران توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
59479
صفحات بازدید شده
1425348
صفحات بازدید شده امروز
3757
بازدید کنندگان امروز
335
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3411
بازدیدکنندگان دیروز
454
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
31204
بازدید کنندگان هفته گذشته
1614
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r