اخذ انواع گواهینامه ملی

گواهینامه صلاحیت اداره کار 02146135741

گواهینامه صلاحیت اداره کار همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بوده ک توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصات اخذ میگردد . مسئولین مناقصه بلحاظ عدم اطلاعات کافی بابت گواهینامه (های) صادرشده توسط اداره کار ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری باالفاظ متفاوتی همانند گواهینامه صلاحیت اداره کار نامیده میشود .

حال توسط مقاله فوق میپردازیم ب شرایط اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار همینطور روند اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ( صلاحیت اداره کار ) همچنین شرکتهاییکه میبایست اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

گواهینامه صلاحیت اداره کار چیست :

گواهینامه صلاحیت اداره کار همان گواهینامه تایید صصلاحیت پیمانکاری میباشدکه برخی پیمانکاران گواهینامه  HSE اداره کار مینامند . گواهینامه صلاحیت اداره کار توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه شرکت متقاضی جهت پیمانکاران بابت حضوردر مناقصات صادر میگردد . بنابراین تمامی پیمانکاران نیازبه اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار داشته . اداره کار شرایط تعریف شده داشته ، توسط بازرسی صلاحیت پیمانکار بابت انجام فعالیتهای مربوطه ر اتایید مینماید . پس ا زتایید بازرس بابت ایجاد شرایط مثبته توسط پیمانکار اداره کار استان مربوطه اقدام میکند جهت صدور گواهینامه صلاحیت اداره کار . گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ویا همان صلاحیت اداره کار مدت اعتبار سه ساله داشته ؛ پیمانکاران میبایست سالیانه اقدام نمایند جهت تمدید گواهینامه صلاحیت اداره کار .

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری چیست .

 

چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه صلاحیت اداره کار اخذ نمایند :

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اغلب چالش داشته ک چه پیمانکارانی میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند . براساس تعریف قانون ، پیمانکاران شرکتهای خدماتی ، بازرسی ، تعمیر نگهداری ، فضای سبز ، کترینگها ، چاپ وتکثیر میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار . پیمانکاران حمل نقل ، تامین نیروی انسانی ، آتشنشانی نیز میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار مربوطه اخذ نمایند . جهت کسب اطلاعات تکمیلی لطفا لینک ذیل مطالعه نمایید .

شرکتهاییکه میبایست گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری بگیرند .

 

مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار :

گواهینامه صلاحیت اداره کار میبایست توسط پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه اخذ گردد . مهمترین چالش پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار مدارک لازم بابت تشکیل پرونده میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری میبایست ابتدا دفترکار محیط اداری ( دارای سند اداری ، موقعیت اداری ) بابت بازرسی معرفی نمایند . اخذ طرح طبقه بندی مشاغل همراه تاییدیه مهمترین مدرک مثبته پیمانکاران میباشد .

طرح طبقه بندی مشاغل چیست .

دوره بیست ساعته کارفرمایان کجا برگزار میشود .

گواهینامه دوره 20 ساعته کارفرمایی دیگر مدرک مهم پیمانکار بابت تشکیل پرونده میباشد . اساسنامه شرکت ، تغییرات ، لیست بیمه شرکت ، قراردادهای منعقد شده ، اظهارنامه مالیاتی ، وغیره دیگر مدارک جهت تشکیل پرونده بابت اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار میباشد .

مدت زمان اخذ گواهینامه صلاحیت اداره کار :

پیمانکاران جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار میبایست مدارک مثبته اعلام نمایند . معمولا چنانچه تمامی مدارک کامل بوده باتوجه ب شرایط ویژه یعنی بیماری کرونا ویروس بازرسان دفاتر انجمن همچنین بازرس اداره کار کمی تعلل مینماید بابت بازرسی لذا حداقل زمان ممکن بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری حدود شش ماه میباشد .  بنابراین بلحاظ اینکه اغلب پیمانکاران جهت مناقصه نیاز فوری ب ارائه گواهینامه صلاحیت پیمانکاری داشته میتوانند توسط مرکز ایران گواه اقدام نمایند بابت نامه جهت حضور در مناقصات .

صدور نامه موقت جهت گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بابت حضور پیمانکار درمناقصه توسط مرکز ایران گواه انجام میشود . پیمانکارانیکه نیازفوری ب گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری داشته باارتباط میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری .

اخذ فوری گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری .

 

روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری :

جهت اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، پیمانکاران میبایست چه مراحلی طی نمایند تابتوانند سریع گواهینامه صلاحیت پیمانکاری اخذ نمایند .

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار استان مربوطه صادر میگردد لذا پیمانکاران میبایست مدارک مثبته تهیه نماید سپس اقدام کند بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار .

اخذ سریع گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار خواست تمامی پیمانکاران میباشد . لذا ابتدا متقاضی میبایست مدارک شرکت خودرا تکمیل نموده سپس توسط دفاتر انجمن استان خود تشکیل پرونده ، پیگیری نماید تا مدارک ارسال شود اداره کار بابت بازرسی همینطور تایید بازرسی . بنابراین روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران بصورت ذیل بوده .

تکمیل مدارک درخواستی توسط اداره کار .

ارائه مدارک ب دفاتر انجمن مشخص شده توسط اداره کار استان .

واریز هزینه دفتر انجمن همینطور هزینه بازرسی تشکیل پرونده .

پیگیری بادفاتر انجمن جهت رفع نواقص .

پیگیری بادفتر انجمن جهت بازرسی .

پیگیری بادفتر انجمن جهت ارسال مدارک ب اداره کار .

تعیین بازرس توسط اداره کار .

ارسال بازرس همینطور بازرسی دردفتر مرکزی متقاضی .

تایید بازرس اداره کار .

ارسال پرونده ب کمیته فنی اداره کار .

تایید کمیته فنی اداره کار .

صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری توسط اداره کار .

گواهینامه صلاحیت اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , اخذ فوری گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , نامه تایید صلاحیت پیمانکاری جهت حضور درمناقصات , تایید صلاحیت پیمانکاری , روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکار , مدارک لازم جهت گواهینامه صلاحیت اداره کار

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
438
صفحات بازدید شده
348916
صفحات بازدید شده امروز
2432
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
8143
بازدیدکنندگان دیروز
10
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
35617
بازدید کنندگان هفته گذشته
40
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r