گواهی نامه  ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی 02146135741

گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی سوال اغلب کارشناسان ویا مدیران مجموعه(های) تولیدی بازرگانی جهت گرفتن استاندارد ایزو میباشد . اغلب مدیران شرکتها امور مربوطبه استاندارد شرکت خودرابه کارشناسان استاندارد ویا واحد(های) پیاده سازی کیفیت میسپارند . لذا سوال پیش میآیدکه غیراز گواهی نامه  ISO 9001 جهت واحد(های) تولیدی بازگانی چه گواهینامه ایزو مورد نیاز هست . مقاله فوق نگاهی ب گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی داشته .

استاندارد درشرکتهای تولیدی بازرگانی :

گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی بسیار حائز اهمیت هست . استاندارد مقوله بسیار مهمی جهت شرکتهای بازرگانی تولیدی میباشد . تولیدکنندگان کالا سعی داشته بابهترکردن روند تولید خود یعنی رعایل حداکثر استاندارد محصولات مشتریان بیشتری جذب کنند . درست هستکه هرکشوری استاندارد خاص خود جهت تولید داشته منتها سازمان استاندارد سازی ایزو استاندارد بین المللی تهیه منتشر نموده تا سازندگان محصولات براساس استاندارد جهانی اقدام نمایند جهت تولید محصولات .

 

مقالات مرتبط :

تعریف استاندارد چیست .

 

اهمیت استاندارد جهت تولیدات :

نشان استاندارد همینطور استاندارد  ISO امروزه بسیار اهمیت داشته . مشتریان جهت خرید محصول مخصوصا مادامیکه اطلاعاتی بابت محصولات نداشته اولین نشانی ک دنبال انهستند نشان استاندارد محصول میباشد . کشور(های) دنیا هرکدام سازمان استاندارد خودرا داشته همینطور محصول ساخته شده براساس استاندارد کشور خودشان توزیع میگردد . منتها امروزه تولیدکنندگان جهت بدست آوردن سهم عظیم بازار بین المللی اقدام میکنند بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO سپس گرفتن گواهینامه ایزو .

اخذ گواهینامه ایزو همینطور داشتن نشان استاندارد جزو مزیتهای مهم محصول تولید شده میباشد . لذا گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی بسیار مهم میباشد . رقابت دربازار(های) بین المللی تنها باداشتن استاندارد  ISO امکان پذیر میباشد .

گواهی نامه ISO تولیدکنندگان :

تولیدکنندگان محصولات ائم ازمحصولات ماشینی ، خوراکی ، مبلمان اداری ، مبلمان مسکونی وغیره...... نیاز داشته محصول باکیفیتی تولیدکنندتا بتوانند دربازار بین المللی رقابت داشته باشند . مهمترین المان رقابتی جهت بدست آوردن بهتر بازار فروش غیرازتبلیغات همچنین محصول باکیفیت داشتن نشان  ISO محصولات میباشد .

برچسب  ISO حک شده بروی محصول تولید شده بیان کننده استاندارد بین المللی محصول میباشد .

لذا تولیدکنندگان دنبال مراجعی هستندتا بتوانند گواهی نامه ISO معتبر دریافت کنند .

گواهی نامه  ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی بعضا نشان سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001 میباشد .

مقالات مرتبط :

ISO 9001 چیست  .

گواهی نامه  ISO 9001 بعنوان استاندارد مرجع منتشر شده سازمان ایزو توسط بسیاری ازمتقاضیان اخذ ایزو دریافت میگردد . تمامی کسب وکار(ها) فارق ازنوع فعالیت میتوانند الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 طی مجموعه ویا سازمان خودپیاده سازی نموده اقدام نمایند جهت گرفتن گواهی نامه  ISO 9001 .

مهمترین گواهینامه ISO شرکتهای تولیدی :

مهمترین گواهی نامه  ISO شرکتهای تولیدی همان گواهی استاندارد  ISO 9001 میباشد . منتها برطرف کردن نیاز(های) مشتریان همچنین رضایت مشتری جزو اهداف انکار ناپذیر تمامی کسب وکار(ها) میباشد . لذا بدست آوردن رضایت مشتریان بسیار مهم بوده . شرکتهای تولیدی بازرگانی میتوانند ا زاطلاعات کارشناسان ایزو استفاده کرده بابت پیاده سازی الزامات سیستم رضایتمندی مشتریان همینطور حل اختلاف بین سازمان ومشتری . بنابراین اخذ گواهینامه  ISO 10002 همینطور  ISO 10004 جزو الزامات حیاتی تولیدکنندگان هست . بطور کلی میتوان بازگو نمود گواهینامه ایزو 9001 , ایزو 10002 , همچنین گواهی نامه ایزو 10004 جزو گواهی نامه  ISO شرکتهای تولیدی بازرگانی میباشد .

متقاضیان اخذ گواهی نامه  ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی جهت کسب اطلاعات بابت مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO معتبر همینطور هزینههای مربوطه لطفا ارتباط برقرار نمایند .

کلمات کلیدی :

ISO , گواهی نامه ISO , گواهینامه ISO شرکتهای تولیدی , گواهینامه ایزو تولیدکنندگان محصولات , گواهینامه ISO 9001 , گواهی نامه  ISO 10002 , رضایتمندی مشتریان  ایزو 10002

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
78101
صفحات بازدید شده
2201734
صفحات بازدید شده امروز
1045
بازدید کنندگان امروز
182
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6565
بازدیدکنندگان دیروز
581
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44051
بازدید کنندگان هفته گذشته
1870
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r