اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر شد

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر شد ، خبر بسیار مهمی جهت متقاضیان گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی میباشد . متقاضیان اخذ گواهینامه ایمنی اداره کار بابت نحوه همینطور مدت زمان اخذ گواهی نامه ایمنی اداره کار همیشه مشکلاتی همانند تکمیل نبودن مدارک مخصوصا عدم تایید مسئول ایمنی توسط اداره کار برخورد داشته اند . حال اینکه نحوه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران راحتتر شد . لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر ادامه مقاله توجه فرمایید .

رای دیوان عدالت اداری آئین بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه راابطال کرد .

بیشتر بخوانیم :

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه

 

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری چیست :

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضیان باالفاظی همانند ، تعیین صلاحیت ایمنی اداره کار ، تایید صلاحیت ایمنی اداره کار ، تایید  HSE اداره کار ، گواهینامه HSE اداره کار ، گواهینامه صلاحیت ایمنی اداره کار نامیده میشود . گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اداره کار توسط اداره کار استان ثبت اساسنامه شرکت بابت تایید حفظ مسائل ایمنی کارگه صادر میشود . لذا متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایمنی میبایست کارگاه فعال داشته باشند . بازرسی توسط ممیز اداره کار ازطریق کارگاه پیمان انجام میشود . حال سوال پیش میآید چنانچه پیمانکار کارگاه فعال نداشته باشد چگونه میتواند درمناقصه شرکت نماید . پیمانکاران جهت حضوردر مناقصه نیازبه ارائه گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی داشته . برخی پیمانکاران کارگاه فعال نداشته بنابراین نمیتوانند گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند . پیمانکارانیکه کارگاه فعال جهت معرفی ب اداره کار بابت بازرسی نداشته میتوانند توسط مرکز مشاوره ایران گواه ابتدا  اقدام نمایند جهت تشکیل پرونده  ، ثبت نام درسایت اداره کار سپس طی نامه درسربرگ اداری شرکت میتوانند درمناقصه شرکت نمایند .

بیشتر بخوانیم :

اخذ نامه  تایید صلاحیت ایمنی جهت حضور در مناقصه

 

نحوه گرفتن گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر شد :

اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر شد ، بنابرا رای دیوان عدالت اداری پیمانکاران میتوانند براحتی گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی اخذ نمایند . پیمانکاران بابت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری میبایست یکسری مدارک مثبته ارائه دهند طی سایت اداره کار بارگزاری نمایند .

مهمترین مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری رتبه شرکت پیمانکاری سپس تاییدیه مسئول ایمنی بوده . پیمانکاارن جهت اخذ تایید صلاحیت ایمنی میبایست مسئول ایمنی مورد تایید اداره کار معرفی میکردند . منتها اغلب چالشهای فراوانی داشته بابت معرفی مسئول ایمنی حتی طی مواردی اداره کار مسئول ایمنی معرفی شده رانمیپذیرفت لذا پیمانکار بامشکلات بسیاری مواجه میشد . رای دیوان عدالت اداری اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر نمود .

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه :

ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه توسط رای دیوان عدالت اداری مورخ مرداد ماه 1399 شمسی ابلغ شد . براساس رای دیوان عدالت اداری پیرو ابطال بکارگیری مسئول ایمنی کارگاه توسط پیمانکاران لذا متقاضیان اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر میتوانند اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه  HSE اداره کار . لذا جهت مطالعه رای دیوان عدالت اداری لطفا لینک ذیل کلیک شود .

رای ابطال بکارگیری مسئول ایمنی توسط دیوان عدالت اداری
رای دیوان عدالت اداری جهت ابطال بکارگیری مسئول ایمنی , اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی راحتتر شد .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
78104
صفحات بازدید شده
2201794
صفحات بازدید شده امروز
1105
بازدید کنندگان امروز
192
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6565
بازدیدکنندگان دیروز
581
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44111
بازدید کنندگان هفته گذشته
1875
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r