ایزو 29001 ویرایش جدید

ایزو 29001 ویرایش جدید

ایزو 29001 ویرایش جدید توسط سازمان بین المللی  ISO سال 2020 میلادی منتشر شد . لذا دارندگان گواهینامه  ISO 29001:2010  میبایست گواهنیامه ایزو خودرا سوئیچ نمایند ب سمت استاندارد ایزو 29001 ویرایش جدید 2020 میلادی . حال اینکه اصلا گواهینامه  ISO 29001:2020  مربوطبه چه صنایعی میباشد . نحوه اخذ گواهینامه ایزو 29001 چگونه هست , تفاوت بین متن استاندارد ایزو 29001 ویرایش 2010 همینطور ویرایش 2020 چیست . لطفا ادامه مطلب توجه فرمایید .

ایزو 29001 چیست :

صنایع نفت , پتروشیمی همچنین گاز طبیعی ، سیستم مدیریت کیفیت ، الزامات عرضه کننده کالا همینطور خدمات میبایست گواهینامه ایزو 29001 اخذ نمایند .

ISO 29001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت جهت سازمانهای عرضه کننده کالا ، خدمات صنایع نفت وگاز پتروشیمی تعریف میکند . متقاضیان اخذ گواهینامه  ISO 29001  میبایست بطور همزمان الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 اجرا نمایند . ایزو 29001 پیرو شرایط استاندارد سیستم مدیریت صنایع نفت وگاز اجرایی میگردد ، لذا پیمانکاران وابسته بصنعت نفت وگاز پتروشیمی میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 29001 .

صدور گواهینامه ایزو 29001 :

ایزو 29001 ویرایش جدید مورد درخواست دارندگان گواهینامه  ISO 29001:2010  میباشد . همینطور شرکتهای پیمانکاری حوزه نفت وگاز جهت حضوردر مناقصه درخواست گواهینامه ایزو 29001 ویرایش جدید یعنی ایزو 29001:2020 داشته . صدور گواهینامه ایزو 29001 توسط نهاد صادرکننده گواهینامه ایزو تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAF میبایست صادر گردد .  گواهینامه ایزو 29001 نیز اغلب توسط مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو بصورت خصوصی صادر میگردد . پیمانکاران بابت حضوردر مناقصه دنبال مراکز صدور ایزو هستند تاباسرعت بالا همینطور کمترین هزینه ممکن گواهینامه ایزو 29001 اخذ نمایند ، لذا صدور گواهینامه ایزو 29001 توسط  CB  خصوصی کم هزینه همینطور باسرعت بالا امکان پذیر میباشد .

تغییرات ایزو 29001 ویرایش جدید :

ایزو 29001 استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت جهت سازمانهای عرضه کننده خدمات دربخش نفت وگاز تعریف میکند .  BS EN ISO 29001:2020 اطمینان بابت اتخاذ رویکرد مرتبط باریسک میباشد .

ایزو 29001 ویرایش جدید مربوطبه کلیه سازمانهایی هستکه کالا ، خدمات جهت صنایع نفت پتروشیمی گاز طبیعی ارائه میدهند . اپراتور نفت وگاز ، شرکتهای اکتشاف همینطور توسعه ، پیمانکاران مهندسی ، پیمانکاران ساختمانی ، شرکتهای خدماتی ، تامین کنندگان مواد همینطور تجهیزات گواهینامه ایزو 29001 ویرایش جدید اخذ میکنند .

چرا میبایست  BS EN ISO 29001:2020 استفاده کنیم :

ایزو 29001 ویرایش جدید الزامات راهنماییها همچنین ابزار(هایی) مشخص میکنندکه ب سازمانها کمک میکند فرآیند(های) مدیریت کیفیت تعیین همینطور پیاده سازی کنند . هدف اخذ ایزو 29001 ویرایش جدید کاهش ریسک عملیاتی ، بهبود پیشرفت طی کلیه مشاغل همینطور زنجیره تامین میباشد .  ISO 9001:2015 تغییری پیرو نحوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت  اجرای کلیه مشاغل بوجودآورد . اکنون سازمانها ملزم ب تاکید بیشتربر شناسایی ، مدیریت ریسکهای مرتبط بافعالیتها ، فرآیند(های) خود تولید محصولات همچنین خدمات هستند . ایزو 29001 ویرایش جدید همسوبا الزامات استاندارد  ISO 9001:2015  پیاده سازی میشود . ایزو 29001:2020  ایزو 9001 ویرایش 2015 رابا الزامات همچنین راهنمایی جهت مدیریت خطرات مرتبط بابخش نفت وگاز تکمیل میکند .

مراحل هدایت گواهینامه  ISO / TS 29001:2010  بسمت   DD CEN ISO / TS 29001:2020 :

متقاضیان دارای گواهینامه ایزو 29001 ویرایش 2010 میبایست اقدام نمایند جهت سوئیچ نمودن گواهینامه بسمت ایزو 29001 ویرایش جدید . لذا مراحل هدایت گواهینامه ایزو 29001:2010 بسمت ایزو 29001:2020 بشرح ذیل میباشد . پیاده سازی استقرار کامل استاندارد  ISO 9001;2015 ، مدیریت ریسکها همینطور فرصتهای زنجیره تامین ، درگیر شدن بهترین روشهای بخش ، درگیر کردن بخش فرآیند مدیریت ریسک ، ارائه الزامات اطلاعاتی ، استقرار الزامات ایزو 29001 ویرایش جدید .

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه ایزو 9001

پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 9001 ویرایش جدید

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
78104
صفحات بازدید شده
2201793
صفحات بازدید شده امروز
1104
بازدید کنندگان امروز
192
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6565
بازدیدکنندگان دیروز
581
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44110
بازدید کنندگان هفته گذشته
1875
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r