گواهینامه MSDS 02146135223

گواهینامه MSDS 02146135223

گواهینامه  MSDS توسط برخی شرکتهای تولیدکننده مواد شیمیایی درخواست میگردد .  گواهینامه  MSDS بنام برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی نامبرده میشود . مواد بسیاری مخصوصا مواد شیمیایی بصورت بالقوه خطرناک هستند ، مخصوصا درشرایطی همچون دمای زیاد ، فشار ویازمانیکه باماده دیگر ترکیب میشوند . دوپارامتر اصلی جهت شناسایی علائم شیمیایی وجود داشته . جهت آشنایی استاندارد MSDS  ابتدا موارد ذیل توجه فرمایید .

MSDS چیست :

استاندارد  MSDS اختصار کلمه  Material Safety Data Sheet  برگه اطلاعات ایمنی مواد بنوعی دفترچه راهنمای ماده شیمیایی محسوب میشودکه اطلاعاتی درمورد ماهیت ماده شناخت عوامل خطر ، راههای کنترل خطرات ، دراختیار مامیگذارد .  استاندارد  MSDS توسط سایتهای تولیدکننده مواد شیمیایی گاها  SDS نشان داده میشوند .  دفترچه راهنمای  MSDS ممکن هست اطلاعات بیشماری دراختیار افراد قراردهد لذا سال 2004 میلادی انستیتو ملی استاندارد امریکا طی استاندارد ANSI400.1-2004 فرمت 16 قسمتی پیشنهاد داده ک امروزه برمبنای استاندارد تدوین شده سازمان ملی امریکا گواهینامه  MSDS صادر میگردد .

فایده  MSDS چیست :

برگه اطلاعات ایمنی مواد  MSDS اطلاعاتی دراختیار مصرف کننده قرار میدهدک مصرف کننده باآگاهی ازماهیت آتی ماده مزبور قادر خواهد بود ازخطرات همینطور ضایعات ناشی بابت استفاده جابجایی همچنین انبارش نادرست درامان باشد . بدین ترتیب ک اطلاعات مندرج طی گواهینامه  MSDS هرماده بیانگر اینهستکه نحوه صحیح استفاده آن میبایست چگونه باشد . قوانین ایمنی وبهداشت هرکشور متفاوت بوده لذا ممکن هست  MSDS متفاوت باشد .

مرجع صدور گواهینامه  SMDS :

گواهینامه MSDS توسط نهادهای خصوصی صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد . مراجع صادر کننده صدور گواهینامه  MSDS برمبنای مستندات قابل ارائه متقاضیان اقدام میکنند جهت صدور گواهینامه  MSDS .  مراجع صدور گواهینامه  MSDS  بسیاری بصورت نانواکریدنت گواهینامه  MSDS صادر میکنند ک اغلب اعتباری بین المللی نداشته صرفا جهت صادرات محصولات اقدام میکنند جهت صدور گواهینامه .

مدارک لازم جهت صدور گواهینامه  MSDS :

گواهینامه MSDS اطلاعات ایمنی مواد اسنادی مفصل میباشدجهت فرمهای مواد شیمیایی ، اماده سازی اطلاعات دقیق مربوطبه محصول ، تخریب ، سم شناسی ، اطلاعات زیست محیطی ، اطلاعات حمل ونقل پیرو محصول همینطور اجزای محصول . حال اینکه متقاضی جهت اخذ گواهینامه  MSDS میبایست یکسری مستندات شامل مستندات استقرار ایزو 9001 ، مستندات استقرار ایزو 45001 همینطور گواهینامه  ISO 9001  ,  ISO 45001  ب انضمام دفترچه  MSDS ارائه دهند جهت صدور گواهینامه  MSDS . متقاضیان چنانچه دفترچه  MSDS نداشته میتوانند توسط سایت  WWW.ISOGET.ORG  اقدام نمایند جهت دانلود رایگان دفترچه  MSDS  .

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
78101
صفحات بازدید شده
2201709
صفحات بازدید شده امروز
1020
بازدید کنندگان امروز
179
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6565
بازدیدکنندگان دیروز
581
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
44027
بازدید کنندگان هفته گذشته
1869
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r