شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو

شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو توسط متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو در ایران از طریق موتور جستجو گر WWW.GOOGLE.COM  سرچ میگردد. شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو بیشماری در ایران فعالیت می کنند که به نام نهاد صادر کننده ایزو اختصارا CB نامیده می شوند. اعتبار مراجع صادر کننده ایزو بسیار متفاوت بوده لذا هزینه صدور گواهینامه ایزو توسط شرکت های مختلف متفاوت می باشد. توسط مقاله فوق می پردازیم به شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران.

گواهینامه ISO:

گواهینامه ایزو توسط نهاد های صادر کننده استاندارد ایزو به صورت خصوصی یا تحت نظارت یک سازمان استاندارد بالادستی برای متقاضیان صادر می گردد. گواهینامه ایزو بیان کننده رعایت حداقل الزامات استاندارد ایزو شرکت اخذ کننده می باشد. گواهینامه ISO دارای کد استاندارد اجرا شده درخواستی متقاضی می باشد، که بیان کننده موضوع هست سازمان توانسته الزامات استاندارد را رعایت نماید.

گواهینامه ایزو اعتباری سه ساله داشته که سالیانه توسط نهاد صادر کننده ایزو می بایست تمدید گردد. لازم به ذکر می باشد گواهینامه ایزو بعد از سه سال اکسپایر شده، بنابراین متقاضی باید اقدام کند جهت اخذ مجدد.

مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو:

مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو Certification Budy  اختصارا CB نامیده می شود. CB های فعال در ایران به نام های نهاد صادر کننده ایزو، مراکز صادر کننده ایزو، مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو حتی شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران توسط متقاضی سرچ می گردد. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران به صورت پراکنده فعالیت می کنند. برخی از CB ها تحت نظارت یک سازمان بالا دستی به نام مرکز استاندارد کشور خودشان فعال هستند، برخی دیگر به صورت خصوصی فعالیت می کنند.

اعتبار سنجی CB های صادر کننده گواهینامه ایزو:

شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو بسیاری در ایران فعالیت هستند، اعتبار نهاد های صادر کننده متفاوت هست لذا هزینه صدور گواهینامه توسط هر مرجع صدوری متفاوت بیان می گردد. مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو یا به صورت خصوصی فعالیت می کنند یا تحت نظارت سازمان بالا دستی به نام AB اقدام میکنند جهت صدور گواهینامه ایزو. AB به عنوان مرکز استاندارد هر کشور توسط سازمان اعتبار سنجی IAF معرفی می گردد. چنانچه متقاضی بخواهد گواهینامه ایزو توسط CB معتبر دریافت کند، ابتدا باید پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو درخواستی صورت بپذیرد، سپس ممیزی توسط ممیز مرجع صدور بعد صدور گواهینامه ایزو بین المللی. صدور گواهینامه ایزو توسط CB خصوصی بدون ممیزی امکان پذیر بوده بنابراین نیاز به پیاده سازی نیست. گواهینامه ایزو صادر شده توسط CB خصوصی حداقل اعتبار را داشته همینطور به هیچ عنوان اعتبار بین المللی ندارد.

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو در ایران:

شرکت های صادر کننده گواهی نامه ایزو در ایران تحت نظارت سازمان استاندارد ایران به نام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI فعالیت می کنند. چنانچه متقاضی در خواست اخذ گواهینامه ایزو معتبر توسط شرکت های ایرانی داشته باشد می بایست ابتدا وارد سایت اعلام شده شود، سپس همکاران معرفی شده در سایت NACI را بررسی کند، بعد بر حسب نیاز اقدام نماید توسط یکی از CB های معرفی شده جهت اخذ گواهینامه ایزو.

بیشتر بخوانیم:

مشاور جهت پیاده سازی استاندارد ایزو

 

کلمات کلیدی:

 

شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو، شرکت های مشاور ایزو، شرکت های اخذ کننده گواهینامه ایزو، شرکت های معتبر صدور گواهینامه ایزو در ایران، نام و ادرس شرکت های صادر کننده گواهینامه ایزو

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
115482
صفحات بازدید شده
3745345
صفحات بازدید شده امروز
6029
بازدید کنندگان امروز
420
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5660
بازدیدکنندگان دیروز
469
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
47050
بازدید کنندگان هفته گذشته
2549
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r