ISO3834

ایزو3834 ، استاندارد جوشکاری ISO3834 مراکز صدور گواهینامه ایزو 02144769451

استاندارد ISO 3834   :

الزامات کیفیت جهت جوشکاری مواد فلزی همچنین معیار انتخاب مناسب سطح مورد نیاز کیفیت جهت جوشکاری توسط استاندارد ایزو3834 معرفی شده

ایزو3834 معیار مورد نیاز جهت انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیت جهت جوشکاری فیوژن مواد فلزی رادرمیان سه سطح مشخص شده توسط استاندارد ISO3834-2:2005  ، ISO3834-3:2005   ، ISO3834-4:2005  جهت تولید در کارگاه همچنین سایت نصب وراه اندازی دکلهای گاز همچنین نفت تعریف میکند

ایزو 3834 الزامات لازم جهت یک سیستم مدیریت کیفیت کامل رامشخص نمیکند منتها عناصر سیستم مدیریت کیفیت شامل ISO3834  موثر خواهد بود تعریف شده

EN ISO3834  باالزامات کیفیت جوشکاری مقابله میکند همچنین شناسایی کنترلها وروشهای لازم آماده گشته . ایزو3834 استاندارد سیستم کیفیت نیست بلکه جایگزین استاندارد ایزو9001 میباشد منتها ابزاری مناسب میباشد جهت زمانیکه متقاضی بتواند هردو استاندارد ایزو9001 همچنین ایزو3834 راباهم پیاده سازی واستفاده نماید .

EN ISO3834  جهت جوشکاری فیوژن مواد فلزی مورد استفاده قرار میگیرد همچنین کاربرد استاندار ایزو3834 مستقل ازمحصولات تولید شده میباشد بااینحال الزامات استاندارد ایزو3834 جهت سایر فرآیندهای مرتبط باجوشکاری مرتبط میباشد .

استاندارد ایزو3834 الزامات کیفیت جهت جوشکاری درکارگاه همچنین سایت راتعریف میکند

خواص محصولات جوشکاری رانمیتوان توسط آزمایش تایید کرد چنانچه فرآیند جوشکاری مطابق بااستاندارد ایزو3834 کنترل شود مشخص گردیده کیفیت جوش درمحصول نهایی معیار مشخصی رابرآورده میکند .

جوش فرآیند ویژه ای میباشد همچنین ارزیابی فعالیتهای مرتبط باجوشکاری همچنین عملیات جوشکاری جوش ک توسط سازنده اجرا میشود جهت دستیابی ب کیفیت جوشکاری مورد نیاز ، نیازمند تخصص ویژه تیم ارزیابی میباشد بنابراین پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو3834 جهت جوشکاری الزامی میباشد .

مشاوران مرکز ایران گواه میتوانند گواهینامه ایزو 3834 همچنین گواهینامه ایزو9001 راهمزمان ازمراجع صدور گواهینامه ایزو همانند TUV   ، NACI   ، حتی CB   خصوصی صادرکننده گواهینامه ایزو اخذ نمایند .

اخذ گواهینامه ایزو3834 ، چه موسساتی نیاز ب اخذ گواهینامه ISO3834    دارند  :

استاندارد ایزو3834 الزامات مربوط ب جوشکاری میباشد بنابراین تمامی مراکز همچنین شرکتهای پیمانکار ک پروسه جوشکاری جزو اصلیترین فعالیت آنها میباشد نیاز ب پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو3834 همچنین اخذ گواهینامه ایزو3834 نیز دارند

شرکتهای جوشکاری سایتهای نفت وگاز جهت شرکت درمناقصات دولتی نیاز فوری ب گواهینامه ایزو3834 دارند همچنین شرکتهای جوشکاری ، کارگاه جوشکاری نیازمند اخذ گواهینامه ایزو3834 میباشد . لازم بذکر میباشد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 بلحاظ اینکه استاندارد ایزو3834 سیستم مدیریت کیفیت راتعریف نمیکند میبایست گواهینامه ایزو9001 راهمزمان بااخذ گواهینامه ایزو3834 بگیرند یعنی اینکه گواهینامه ایزو3834 بتنهایی صادر نمیگردد

متقاضیان اخذ فوری گواهینامه ایزو3834 میتوانند جهت مشاوره همچنین اخذ فوری گواهینامه ایزو توسط مرکز ایران گواه اقدام نمایند

مراکز صدور گواهینامه ایزو3834 معتبر :

متقاضیان ایزو3834 جهت شرکت درمناقصه نیاز مبرم داشته گواهینامه ایزو3834 اخذ نمایند بنابراین دنبال مراکز صدور گواهینامه ایزو ویا مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو هستند حال ادامه مطلب درمورد مراکز صدور گواهینامه ایزو3834

استاندارد ایزو3834 توسط سازمان ایزو تدوین ومنتشر گشت بنابراین گواهینامه ایزو3834 مورد تایید سازمان ایزو نیز میباشد منتها چه مراکزی مجوز صدور گواهینامه ایزو3834 رادارند ؟

گواهینامه ایزو3834 معتبر درایران تنها توسط سازمان تایید صلاحیت ایران NACI   صادر میگردد لازم بذکر میباشد NACI  مرکز مورد تایید ایزو بوده اصطلاحا AB  مورد تایید انجمن IAF  میباشد تنها مرکز صدور گواهینامه ایزو3834 فقط نیسی میباشد قابل ذکر هست چنانچه متقاضی توسط NACI   اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 کاملا معتبر همچنین بین المللی بوده بنابراین گواهینامه ISO3834   فقط توسط AB   مورد تایید انجمن IAF  صادر میگردد نه توسط CB  مورد تایید AB   درست همانند استاندارد ایزو17025

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو3834 میتوان نام برد NACI  ایران ، UKAS  انگلستان ، DAKKS آلمان ، JAS-ANZ  استرالیا همچنین تمام AB  مورد تایید انجمن IAF

گواهینامه ایزو3834 فوری توسط CB  خصوصی صادر میگردد منتها گواهینامه صادرگشته توسط CB  خصوصی اعتبار بین المللی نداشته صرفا فقط اعتبار داخلی دارد بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 میبایست حتما بنکته فوق توجه داشته باشند چنانچه گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصات مهم خارجی اخذ میکنند حتما توسط مراجع بین المللی مورد تایید سایت IAF   اقدام نمایند

جهت مشاهده سایت IAF   اینجا کلید نمایید .

متقاضیان محترم جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM   بدنبال اهداف خود میگردند :

شرایط اخذ گواهینامه ایزو3834

استاندارد مربوط به جوشکاری چیست

استاندارد ایزو جوشکاری چیست

اخذ گواهینامه ایزو جهت جوشکاری

استاندارد ایزو جوشکاری

ISO3834

ایزو3834 ازکجا بگیرم

هزینه اخذ گواهینامه ایزو3834

اخذ فوری گواهینامه ایزو3834

کدام AB  میتواند گواهی نامه ایزو3834 صادر کند

کدارم CB  میتواند گواهینامه ایزو3834 صادر کند

مراکز صادرکننده گواهینامه ایزو3834

اینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.GOOGLE.COM

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 همچنین دیگر استانداردهای ایزو بامرکز ایران گواه همراه باشید .......

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145622
صفحات بازدید شده امروز
4827
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27858
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r