ایزو14001

گواهینامه ایزو14001 ISO14001 Environmental management

ایزو14001

ایزو14001 جزو خانواده ایزو14000 میباشد ایزو14001 موارد مطروحه بابت استفاده ا زمنابع محیط زیست بصورت صحیح همچنین آسیب نرساندن ب محیط زیست الزامات مدیریت محیط زیست صحبت مینماید محیط زیست محل زندگی تمامی جانداران میباشد همچنین استفاده ، نگهداری اصلی محیط زیست وظیفه تمامی انسانها میباشد بنابراین سازمان جهانی ایزو توسط کمیته فنی ISO / TC 207 استاندارد ایزو14000 تدوین جهت استفاده جهانیان منتشر نمود ابتدا سال 2004 میلادی سازمان ایزو استاندارد ایزو14001 ر امنتشر نمود سپس طی دو دوره مبادرت ب ویرایش متن استاندارد ایزو14001 نمود ک آخرین ویرایش استاندارد ایزو14001 مربوط ب سال 2015 میلادی میباشد

جهت مشاهده متن کامل فارسی ISO14001:2015  ب لینک زیر مراجعه فرمایید

متن فارسی استاندارد ایزو14001:2015

دستیابی بتعادل میان محیط زیست ، جامعه همچنین اقتصاد جهت برآوردن نیاز امروزه بدون بخطر انداختن توانایی نسل بعدی جهت برآوردن نیازهایشان دارای ضرورت میباشد توسعه پایدار بعنوان هدفی باتعادل سه رکن پایداری بدست میآید توسط افزایش قوانین سخت گیرانه ، فشار بمحیط زیست بدلیل آلایندگی ، استفاده ناکارا ا زمنابع ، مدیریت نامناسب ضایعات ، تغییر آب وهوا ، تخریت اکوسیستم همچنین تخریب تنوع زیست محیطی انتظارات اجتماعی جهت توسعه پایدار شفاف سازی همچنین پاسخگویی افزایش پیدا کرده بنابراین سازمانها پی بردند باهدف کمک ب ارکان توسعه پایدار توسط پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی رویکردی سیستماتیک ب مدیریت زیست محیطی داشته باشند

استاندارد ایزو14001 تدوین گشت جهت حفاظت ازمحیط زیست توسط پیشگری همچنین کاهش پیامد نامطلوب زیست محیطی بنابراین ارگانهای دولتی کشورها براین آمدند شرایطی بوجود آورند موسسات همچنین شرکتها مبادرت نمایند ب اخذ گواهینامه ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

گواهینامه ایزو14001

گواهی نامه ایزو14001 مدرک معتبری میباشد جهت ادعا میران بجهت استفاده ا زالزامات استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی بواقع چنانچه تمامی الزامات ایزو14001 پیاده سازی گشته سازمان موفق میتواند ادعا داشته باشد جهت کمترین ضرروزیان ب محیط زیست وارد مینماید بنابراین متقاضیان بیشماری درسطح بین المللی خواستار پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت محیط زیست ایزو14001 هستند سپس مباردت ب اخذ گواهینامه ایزو14001 نمایند

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001

شرایط اخذ گواهینامه ISO14001

گواهینامه ایزو14001 مدرک معتبر استاندارد ایزو میباشد ک توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو CB صادرمیگردد

CB   صادرکننده گواهینامه ایزو پس ا زبررسی شرایط همچنین پیاده سازی الزامات ایزو ، اقدام ب صدور گواهینامه ایزو14001 بنام سازمان متقاضی مینماید بنابراین گواهینامه استاندارد ایزو بنام سازمان صادرمیگردد نه شخص

اعتبار گواهی نامه صادره ایزو14001 بستگی ب مرجع صدور گواهینامه ایزو14001 دارد چنانچه مرجع صدور گواهینامه ایزو ( CB  ) تحت نظارت AB  دولتی بوده همچنین ( AB) تحت نظارت IAF   باشد مدرک ایزو14001 بالاترین سطح اعتبار رانیزدارا میباشد

جهت مشاهده لیست IAF   اینجا کلید نمایید .

صدور گواهینامه ایزو14001 فوری بنابردرخواست متقاضی اخذ فوری گواهینامه ایزو توسط مراجع CB  خصوصی بدون حضور ممیز همچنین بصورت یکروزه گواهینامه ایزو14001 صادرمیگردد معمولا کارفرمایان جهت شرکت د رمناقصات دولتی نیاز ب اخذ گواهینامه ایزو14001 پیدا میکنند بنابرفورث بودن زمان جهت ارائه مدارک نیاز ب اخذ فوری گواهینامه ایزو دارند بنابراین رو ب مراجع صدور گواهینامه ایزو فوری بدون حضور ممیزی میآورند مراجع صدور گواهینامه ایزو فوری بنابردرخواست متقاضی بصورت فوری مدرک ایزو درخواستی متقاضی راصادرمیکنند لازم بذکر میباشد صرفا گواهینامه ایزو صادرشده توسط CB  خصوصی اعتبار داخلی داشته فاقد اعتبار بین المللی میباشد

متقاضی اخذ گواهینامه ایزو اصل ک خواهان اخذ مدرک بین المللی ایزو باشد میبایست توسط CB مورداعتبار  IAF  اقدام ب اخذ گواهینامه ایزو نماید

استاندارد ایزو14001 پیوندهای مشترکی بااستاندارد ایزو9001 نیزدارا میباشدبنابراین توصیه همکاران مرکز ایران گواه میباشد چنانچه مجموعه ای خواستار اخذ گواهینامه ایزو14001 میباشد الزامات استاندراد ایزو9001 همزمان پیاده سازی اجرا گردد

اخذ گواهینامه ایزو9001 ، اخذ گواهینامه ایزو14001 همچنین اخذ گواهینامه اوهساس18001 توسط سازمانها اخذ میگردد چنانچه متقاضی سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو14001 همچنین اوهساس18001 بتواند پیاده سازی نماید اصطلاحا میگویند سیستم مدیریت یکپارچه IMS  اجرا شده متقاضی میتواند گواهینامه رایگان IMS   دریافت نماید

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو14001 توسط موتور جستجوگر WWW.GOOGLE.COM  بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ گواهینامه ایزو14001

اخذ فوری گواهینامه ایزو14001

مراجع صدور گواهینامه ایزو

مراجع معتبر صدور گواهینامه ایزو14001

مراکز معتبر صدور گواهینامه ایزو

مرکز صدور گواهینامه ایزو در تهران

صدور گواهینامه IMS رایگان

گواهینامه IMS چیست

اخذ فوری گواهینامه ایزو جهت مناقصه

اخذ گواهینامه ایزو بدون حضور ممیزی

صدور یکروزه گواهینامه ایزو9001

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.GOOGLE.COM

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
144829
صفحات بازدید شده امروز
4034
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27064
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r