گواهی HSE

گواهی HSE   اخذ مدرک HSE   فوری 02144769451 

 

گواهی HSE  ، مدرک HSE  ، گواهینامه HSE  تماما یکجور مدرک معتبر HSE  میباشد ک متقاضیان توسط الفاظ مختلف نام میبرند

گواهی نامه HSE  باگواهینامه افسر ایمنی ، مسئول ایمنی همچنین مسئول HSE  متفاوت میباشد حتی بعضا متقاضی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهی مجوز اداره کار ر ابا گواهینامه HSE  اشتباه میگیرند درحالیکه گواهینامه مجوز اداره کار ( گواهی نامه تایید صلاحیت پیمانکاری ) توسط وزارت تعاون صادر میگردد منتها گواهی HSE  توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو ISO  صادر میگردد همچنین برگزاری دوره مسئول ایمنی ( افسر ایمنی ) مسئول HSE  توسط وزارت کار میباشد .

 

اخذ گواهی HSE    :

HSE  بعمنای محیط ، بهداشت همچنین ایمنی میباشد درحقیقت HSE   مخفف کلمه Health Safety Enveironment  ( بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ) میباشد .

Hse  همانطور ک پیداست مقوله مربوط ب سلامت کارگران حین کار ، ایمنی کارگران همچنین کارگاه حتی آسیب نرسیدن ب محیط زیست ر اب چالش کشیده بداین معنا کارفرما جهت انجام پروژه کارگاهی میبایست اقدامات لازم جهت ایمنی افراد حین کار بهداشت افراد حین کار ر افراهم سازد د رضمن خسارات ناشی ا زکارب محیط زیست وارد نگردد چنانچه کارگاهی بتواند الزامات استاندارد ایمنی ، بهداشت ومحیط زیست ر اپیاده سازی نماید د رحقیقت میتواند گواهی hse  اخذ نماید ؛ منتها بیشتر کارفرمایان اعلام مینمایند الزامات HSE  درمحیط کارگاه پیاده سازی شده خواستار اخذ گواهینامه HSE  فوری میباشند حال اینکه شرایط اخذ گواهینامه HSE درزیر مطالعه بفرمایید .

گواهی HSE   شرایط اخذ گواهینامه HSE    :

گواهی HSE  بنامهای گواهی نامه HSE ، گواهینامه HSE ، مدرک HSE  توسط متقاضیان تلفظ میگردد توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو ISO   همچنین مراکز ارائه دهنده گواهینامه ISO   صادر میگردد بنابراین گواهی HSE  همانند گواهی ISO  ایزو بردومبنای صدور توسط CB  تحت نظارت IAF  همچنین صدور گواهی HSE  توسط CB  خصوصی صادر میگردد . همانطور ک قبلا طی مقالات قبلی سایت توضیح داده شده چنانچه متقاضی خواستار گواهی HSE  توسط مراکز ارائه دهنده گواهینامه تحت نظارت IAF  باشد میبایست توسط CB  تحت نظارت AB  دولتی مبادرات نماید جهت اخذ گواهی HSE  ک حداقل زمان جهت دریافت ( صدور ) گواهینامه HSE  دوماه بوده همچنین حداقل هزینه سه میلیون تومان بابت صدور مدرک HSE  البته پیاده سازی الزامات استاندارد HSE  جزو مواردی میباشد ک میبایست رعایت گردد پس ا زتایید ممیز گواهینامه HSE  صادر میگردد همچنین صدور گواهی HSE  توسط CB  خصوصی صادر میگردد .

اخذ فوری گواهی HSE  جهت مناقصه توسط مراکز ارائه دهنده گواهی HSE  همچنین مراکز ارائه دهنده گواهی ایزو ISO  بنام CB  خصوصی صورت میپذیرد حتی بعضا مدرک HSE یکروزه صادر میشود بنابراین چنانچه متقاضی گواهی HSE  نیاز ب گواهینامه HSE  فوری داشته باشد میتواند بدون حضور ممیز خیلی سریع گواهی HSE اخذ نماید

چه شرکتهایی میبایست گواهی HSE  اخذ نمایند :

گواهی HSE  همانند گواهی نامه ایزو ISO  نمیباشد یعنی اینکه متقاضی نمیتواند بهره وری تبلیغاتی داشته باشد پس متقاضیانی بدنبال اخذ گواهینامه HSE  هستند ک شرکت باشند

گواهی HSE  توسط شرکتهای پیمانکاری ، شرکتهای ساختمانی ، شرکتهای آب وابنیه ، شرکتهای خدماتی ، شرکتهای باربری ، شرکتهای نفت وگازپتروشیمی ، شرکتهای حمل و نقل دریایی ، شرکتهای فضای سبز ، کترینگها ، و... اخذ میگردد بنابراین گواهی HSE  بنام افراد صادر نمیشود وفقط بنام شرکت صادر میگردد

گواهی HSE  همانند گواهی ISO  دارای اعتبار سه ساله بوده ک میبایست هرساله مراقبتی ممیزی صورت پذیرد و رجستری انجام گردد

گواهی HSE با تدوین HSEPLAN   تفاوت داشته درحقیقت HSEPLAN   طرح نوشته شده ساختار HSE  میباشد بعضا برخی شرکتها نیاز ب HSEPLAN   داشته ؛ مرکز ایران گواه HSEPLAN   رایگان دراختیار متقاضیان نیز میگذارد .

خلاصه مطلب :

گواهی HSE  توسط مراکز صدور گواهینامه ISO   نیز صادر میگردد همچنین همانند گواهی ایزو بصورت صدور گواهی HSE  توسط CB    خصوصی همچنین صدور مدرک HSE  توسط مراکز تحت نظارت IAF  نیز صادر میگردد . گواهی HSE  فوری بدون حضور ممیز فقط توسط CB  خصوصی بصورت فوری همچنین ارزان گواهی HSE  صادر میگردد همچنین گواهی HSE  بامدرک افسر ایمنی همچنین مجوز اداره کار فرق داشته ممکن هست بعضی شرکتها بدنبال طرح HSEPLAN  باشند مرکز ایران گواه طرح HSEPLAN   اریگان دراختیار متقاضیان میگذارد

متقاضیان اخذ گواهی HSE  توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM      بدنبال اهداف زیر هستند :

اخذ گواهی HSE

اخذ گواهی نامه HSE

مدرک HSE

اخذ فوری گواهی HSE

HSE چیست

گواهی HSE چیست

مدرک افسر ایمنی HSE

مدرک مسئول ایمنی HSE

مکان برگزاری دوره های مسئول ایمنی در تهران

مراکز ارائه دهنده گواهی HSE درتهران

لینکهای مرتبط :

https://svcc.mcls.gov.ir/

WWW.ISO.ORG

http://www.hse.gov.uk/

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.GOOGLE.COM

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145688
صفحات بازدید شده امروز
4893
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27924
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r