مقالات مفید

دغدغه اصلی متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو

دغدغه اصلی متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو، گواهینامه  ISO  مبنای استاندارد شرکتها همینطور سازمانها میباشد. متاسفانه مردم عام اطلاعات خیلی کمی درمورد استاندارد داشته حتی کسانی که اطلاعاتی پیرو استاندارد  ISO  دارند درحد خیلی محدودی میباشد. بنابراین اکثرا متقاضیان جهت اخذ گواهینامه ایزو دغدغه دارند همانند اینکه :

آیا گواهینامه ایزو دریافت شده اصل میباشد , چطور متوجه شویم گواهینامه ایزو اخذ شده معتبر میباشد , نحوه استعلام گواهینامه ایزو چگونه میباشد , هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر هست , پیاده سازی استاندارد ایزو چیست , آیامیتوانم گواهینامه ایزو بگیرم , شرایط گرفتن گواهینامه ایزو چیست ,  چطور میتوانم بدون ممیزی گواهینامه ایزو ارزان بگیرم , گواهینامه ایزو صادرشده بدون ممیزی دارای اعتبار قانونی هست , معتبرترین مرجع صدور گواهینامه ایزو کیست , تفاوت بین گواهینامه ایزو اصل ومتفرقه درچیست , و... حال اینکه طی مقالات قبلی همینطور همین مقاله توضیحات درمورد دغدغه مدیران جهت اخذ گواهینامه ایزو داده میشود .

دغدغه مدیران جهت اخذ گواهینامه ایزو :

مدیران جهت اخذ گواهینامه ایزو بچند دسته تقسیم میشوند

اخذ گواهینامه ایزو فوری جهت مناقصه :  متقاضیان اخذ فوری گواهینامه ایزو معمولا کافرمایان شرکتهای پیمانکاری ، خدماتی میباشند کافرما مادامیکه مناقصه نداشته دنبال اخذ گواهینامه نیست منتها زمانیکه میخواهد درمناقصه شرکت نماید دنبال مراجع صدور گواهینامه میباشد جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو

اخذ گواهینامه ایزو ارزان : اغلب کافرمایان بلحاظ اینکه بواقع دنبال ساختارسازی نیستند ، گواهینامه ایزو اخذ میکنند جهت تبلیغات ، برندینگ ویا مناقصه برهمین اساس دنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو ارزان هستند حال اینکه گواهینامه ایزو ارزان توسط مرجع ایرانی صادرشده منتها هیچ گونه اعتبار بین المللی نداشته صرفا یک برگه کاغذ میباشد

اخذ گواهینامه ایزو معتبر :  گواهینامه ایزو معتبر توسط مرجع صدور گواهینامه تحت اعتبار موسسات استاندارد تحت نظارت انجمن  IAF  صادر میگردد انجمن  IAF  معتبرترین مرجع اعتبار دهی ب گواهینامه ایزو صادر شده میباشد بنابراین اغلب لوگو انجمن  IAF  درج گردیده د رگواهینامه ایزو لازم بذکر میباشد انجمن  IAF  دارای بیش ا ز160 عضو میباشد بنام اختصارا  AB  یکی از وظایف  AB  اعتباردهی ب مرجع صدور گواهینامه اختصارا  CB  نامیده میشود هست بنابراین چنانچه متقاضی بخواهد گواهینامه ایزو اصل بگیرد میبایست اقدام نماید توسط مرجع صدوریکه تحت نظارت AB  تحت نظارت انجمن  IAF  فعالیت میکند

تفاوت اصلی گواهینامه ایزو معتبر ومتفرقه :  مهمترین تفاوت گواهینامه ایزو معتبر وغیر معتبر د رمرجع صدور گواهینامه ایزو میباشد چنانچه مرجع صدور تحت نظارت انجمن  IAF  بوده گواهینامه ایزو صادر شده اعتبار بین المللی داشته متقاضیان دقت فرمایند مرجع صدور میبایست دقیقا توسط  IAF  معرفی شده باشد نه اینکه سایتهای هم نام همچنین دیگر تفاوت میتوان نامبرد گواهینامه ایزو معتبر دارای لوگو  IAF  میباشد حتی لوگو  AB  اعتباردهنده مرجع صدور نیز درگواهینامه ایزو درج شده

هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر هست :  گواهینامه ایزو برحسب اعتبار همینطور سطح سختگیری مرجع صدور گواهینامه ایزو بابت صدور گواهینامه  ISO  قیمتهای مختلفی دارا میباشد خوشبختانه داخل ایران حدود 120 مرجع صدور گواهینامه ایزو فعالیت میکنند ک سطح ساختار گواهینامه متفاوت ارائه میدهند بنابراین متقاضی میتواند باهر قیمتی همینطور هرسطح اعتباری گواهینامه ایزو تهیه نماید

لینکهای مرتبط :

WWW.ISO.ORG

WWW.IAF.NU

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

مرکز ایران گواه بعنوان مشاور واطلاع رسانی بابت اخذ انواع گواهینامه  ISO HSE CE   درکنار متقاضیان بوده اطلاعات فنی همینطور حقوقی دراختیار متقاضیان اخذ گواهینامه گذاشته

لطفا بامادرتماس باشید .....

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
137676
صفحات بازدید شده
4359666
صفحات بازدید شده امروز
1108
بازدید کنندگان امروز
247
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3174
بازدیدکنندگان دیروز
678
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
26673
بازدید کنندگان هفته گذشته
2396
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r