گواهینامه HSE مسئول ایمنی

گواهینامه HSE مسئول ایمنی

گواهینامه HSE مسئول ایمنی مورد درخواست اغلب افسران ایمنی جهت حضوردر پروژهای پیمانکاری هستند . حال اینکه گواهینامه  HSE شخصی کاملا متفاوت بوده نسبت ب گواهینامه مسئول ایمنی . تفاوت بین  HSE باگواهینامه مسئول ایمنی چیست , طی مقاله فوق میپردازیم ب تفاوت بین گواهینامه HSE شخصی همینطور گواهینامه مسئول ایمنی .

 

گواهینامه HSE شخصی چیست :

 HSE-MS بعنوان الزامات استاندارد سازمان استاندارد انگلستان شناخته شده هست . گواهینامه  HSE بعنوان استاندارد شرکتها توسط مراجع صدور گواهینامه ISO صادر میگردد . اشخاص بلحاظ اینکه اعلام کنند الزامات استاندارد  HSE آموخته مبادرت میکنند بابت اخذ گواهینامه  HSE بنام خودشان . لذا گواهینامه  HSE هم بنام شرکت هم بنام اشخاص توسط مراجع صدور ایزو قابلیت صادر شدن داشته .

متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE بنام شخص میبایست الزامات استاندارد  HSE آموزش ببینند سپس توسط مرجع صدور  HSE گواهینامه HSE شخصی بنام خودشان صادر میگردد .

مرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه میتواند براساس مستندات قابل ارائه توسط اشخاص گواهینامه  HSE معتبر بنام اشخاص صادر نماید .

 

بیشتر بخوانیم :

اخذ گواهینامه HSE شرکتهای پیمانکاری

 

گواهینامه مسئول ایمنی :

گواهینامه مسئول ایمنی مورد تقاضای افسران ایمنی کارگاههای پیمانکاری میباشد . پیمانکاران موظفند جهت حضوردر مناقصات گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری اخذ نمایند .

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی توسط اداره کار استانها صادر میگردد ، لذا یکی ا زپیش نیاز(های) صدور گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی ؛ مدرک مسئول ایمنی پیمانکار میباشد . پیمانکار میبایست حتما یک نفر مسئول ایمنی معرفی نموده ب اداره کار جهت گرفتن تاییدیه مسئول ایمنی .

مسئول ایمنی معرفی شده ب اداره کار میبایست مدرک دانشگاهی ایمنی بهداشت محیط زیست ،  کارشناس ارشد HSE ویا کاردان ایمنی باشد . مسئول ایمنی میتواند تحصیلات غیر مرتبط داشته باشدبه شرط آنکه سابقه بیمه توسط پیمان حداقل یکسال بعنوان مسئول ایمنی داشته باشد . دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک همچنین دوره 40 ساعته ایمنی بهداشت گذرانده باشد . مدرک تحصیلی مسئول ایمنی همسوباشدبا فعالیت پیمان .

مسوول ایمنی میبایست جهت اخذ گواهینامه  HSE ایمنی اداره کار مدارک مثبته خود طی سامانه ایسپ بارگزاری نموده سپس پیگیری نماید تارسیدن ب گواهینامه مسئول ایمنی .

 

بیشتر بخوانیم :

برگزاری دوره مسئول ایمنی افسر ایمنی

 

تفاوت بین گواهینامه  HSE با گواهینامه مسئول ایمنی :

گواهینامه  HSE بعنوان استاندارد ایمنی بهداشت محیط زیست توسط مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO HSE بنام اشخاص ویا شرکتها بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  HSE صادر میگردد .

گواهینامه مسئول ایمنی ویا تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار استان بابت ارائه مدارک مثبته ازطریق سامانه ایسپ اعلام میگردد .

متقاضیان مسئول ایمنی فقط باتاییدیه اداره کار هستکه میتوانند بعنوان مسئول ایمنی کارگاه فعالیت نمایند . نکته مهم اینکه دارابودن گواهینامه HSE بنام اشخاص هیچ تاثیری درروند صدور تاییدیه مسئول ایمنی توسط اداره کار نداشته . لذا متقاضیان حتما میبایست یاتحصیلات دانشگاهی مربوطبه ایمنی داشته باشند یا مدرک دوره 16 ساعته همینطور 40 ساعته گذرانده باشند .

گواهینامه HSE بنام اشخاص بدون حضوردر دوره صادر میگردد منتها جهت اخذ گواهینامه مسئول ایمنی توسط اداره کار حضوردر دوره 16 ساعته ارزیابی ریسک ، 40 ساعته ایمنی بهداشت الزامی میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه  HSE , گواهینامه مسئول ایمنی توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM   کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

اخذ گواهینامه  HSE شخصی , اخذ گواهینامه مسئول ایمنی , HSE بنام شخص , گواهینامه  HSE شخصی  , تفاوت بین گواهینامه  HSE شخصی و گواهینامه مسئول ایمنی , شرایط دریافت گواهینامه  HSE , مراحل اخذ گواهینامه مسئول ایمنی  

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
155167
صفحات بازدید شده
4756435
صفحات بازدید شده امروز
1389
بازدید کنندگان امروز
345
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
7192
بازدیدکنندگان دیروز
668
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
34485
بازدید کنندگان هفته گذشته
2522
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r