موسسات صدور گواهینامه 1

لیست موسسات صادرکننده گواهینامه ISO HSE CE HACCP 02144769451

متقاضیان اخذ گواهی نامه ISO HSE CE HACCP بلحاظ اینکه عمدتا اطلاعات کافی درمورد مراکز صدور کواهینامه ایزو اچ اس ای سی ای ندارند وبسختی میتوانند تصمیم گیری کنند بابت اخذ گواهینامه درخواستی حال میتوان گفت متولی ویا همان نماینده انحصاری صدور گواهینامه ایزو درهرکشوری فرق میکند اصطلاحا نام متولی صدور گواهینامه ISO HSE ارنیز AB مینامند .

AB چیست :

مراجع اعتبار دهی ب CBه ارا اصطلاحاً AB می گویند. هرکشور حداقل یک AB دولتی دارد. بعنوان مثال AB کشور ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI همچنین AB کشور آلمان DAKKS ، ABکشور انگلستان UKAS ، AB کشور ایتالیا ACCREDIA ، ABکشور سوئیس SAS ، ABکشور استرالیا JAS-ANZ همچنین ب همین ترتیب سایر کشورهای دیگر.

مراجع اعتبار دهی ب CB مشخص شدند حال سوال اینکه CB صادرکننده گواهینامه ISO HSE CE همچنین گواهینامه مدیریت استاندارد صنایع غذایی HACCP کجا هستند واینکه چطور میتوان گواهینامه ISO HSE CE ازاین مراکز اخذ نمود .

CB چیست :

موسسات همچنین مراکز صادر کننده گواهینامه های ISO  HSE-MS IMS و ... را CB می گویند. درایران حدود یکصد CB درسطوح اعتباری مختلف در حال فعالیت هستند .

بعضی CB ه ا تحت نظارت AB درحال فعالیت میباشند ومخصوصا درایران بیشتر CB ه ا تحت نظارت مراجع AB فعالیت نمیکنند این CB ه ا البته فقط درایران وجود دارند توسط اشخاص حقوقی همچنین حقیقی درایران مدیریت میشوند همچنین گواهینامه اخذ شده توسط CB غیر AB فقط درسایت CB صدور گواهی نامه ISO HSE-MS CE رجستری میشود اصطلاحا این CB ه ا CB غیر IAF نامیده میشوند یعنی گواهینامه ISO HSE-MS CE اخذ شده توسط این CB اعتبار ندارد فقط سطح اعتبار CB غیر IAF درایران میباشد متاسفانه بیشتر گواهینامه ISO HSE CE  و... اخذ شده درایران توسط مراکز فوق میباشد .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو اطلاعات کافی درمورد مرکز صدور گواهینامه ندارند همچنینن براساس مشاوره اشتباه فکر میکنند گواهی نامه CB غیر IAF سطح اعتباری یکسان دارد همچنین ممیزی گواهینامه ایزو ازاین CB بسیار راحت بوده اغلب بدون مستند سازی همچنین حضور ممیز گواهی نامه فوق صادر میگردد . موسسات بسیار زیادی توسط عناوین مختلف درحال فعالیت بابت صدور گواهینامه ایزو HSE همچنین دیگر گواهینامه استاندارد هستند . مدت اعتبار گواهینامه ISO HSE-MS CE و... همانند گواهینامه صادره AB دارای اعتبار سه سال میباشد که البته هرسال میبایست ممیزی اعتباری صورت پذیرد تادرسایت مرکز صادرکننده گواهینامه ISO CE HSE-MS تمدید گردد درحقیقت ممیزی انجام نمیشود ومراکز میخواهند تحت عنوان ممیزی سالیانه مبلغ ریالی بیشتری اخذ نمایند .

متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ISO CE HSE  ودیگر گواهینامه اخذ شده جهت اعتبار سنجی گواهینامه خود ویااینکه گواهینامه اخذ شده ازمراکز AB هستند میتوانند کد گواهینامه اخذ شده رادر سایت AB همان کشور سرچ کنند چنانچه AB کشور مذکور نام شرکت اخذ کننده گواهینامه را مشخص کرد میتوانند اطمینان حاصل کنند گواهینامه اخذ شده ازمراکز AB تحت لیسانس IAF میباشند البته گواهینامه صادر شده ISO HSE-MS OHSAS چنانچه ازمرکز AB باشد حتما روی گواهی نامه هولگرام مخصوص IAF ثبت شده .

متقاضیان جهت اخذ گواهینامه   ISO CE HSE HSE-MS باسرچ درسایت جستجوگر همانند WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف ذیل میگردند :

گواهینامه ISO
اخذ مدرک ISO

گواهینامه HSE

اخذ گواهینامه HSE-MS

مراکز صدور گواهی نامه ISO HSE

ازکجا گواهینامه ISO HSE بگیرم
گواهینامه ISO HSE کدام مرکز معتبر هست
بیشتر بخوانیم:

صدور گواهینامه رایگان ایزو ISO CE HSE OHSAS 02144769456

استاندارد ایزو – - ISO مفهموم استاندرد - استاندارد ISO CE, - استاندارد ایزو چیست ؟ کاربرد ایزو کجاست ؟

گرفتن سریع گواهینامه ایزو مدرک ISO HSE CE

 

 

 

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145351
صفحات بازدید شده امروز
4556
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27586
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r