مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE

مرجع استعلام گواهینامه ISO HSE

مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE، اخذ گواهینامه ایزو، گرفتن مدرک  HSE  تقاضای اغلب افراد میباشد که اکثر متقاضی گرفتن گواهینامه ISO  و HSE هستند. متقاضیان  دغدغه استعلام مرجع استعلام گواهینامه  ISO HSE اخذ شده را دارند بنابراین بدنبال راهکاری جهت استعلام گواهینامه  ISO  , همینطور استعلام گواهینامه  HSE  , هستند. بنابراین توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال راهکاری جهت استعلام میگردند منتها دراین مقاله مرکز مشاوره ایران گواه بدنبال معرفی  AB  مرکز ملی استاندارد کشورهای عضو انجمن  IAF   میباشد البته تمامی مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE   میبایست تحت نظارت  AB  فعالیت نموده پس بنابراین جهت استعلام مرکز صدور گواهینامه ایزو  HSE  میبایست ابتدا توسط  AB   کشور صادر کننده اقدام نمایند.  حال آنکه  AB  کیست , وظیفه  AB  چیست , اعتبار  AB   توسط چه سازمانی مورد تایید قرار میگیرد.

AB , اطلاعات مهم درمورد مرکز استاندارد ملی کشورهای عضو انجمن  IAF

AB  مخفف کلمه Accredity Bodi   بمعنای بدنه معتبر میباشد تمام کشورهای عضو سازمان ایزو میبایست سازمان ملی استاندارد کشور خودرا جهت اعتبار سنجی معرفی نمایند ب انجمن اعتبار سنجی  IAF   بنابراین پس ا زتایید انجمن  IAF  معرفی میگردند جهت صدور گواهینامه همینطور تدوین استاندارد.

  

مطالب مرتبط  AB   :

مراجع صدور گواهینامه  ISO  

 

AB   کشورهای عضو سازمان ایزو , سازمان تدوین استاندارد کشور خود میباشند مثلا  AB   کشور ایران  NACI   سازمان تایید صلاحیت ایران ،  DAKKS  سازمان استاندارد آلمان ،  UKAS  سازمان استاندارد انگلستان و..... جزو انجمن اعتبار سنجی  IAF  بوده توسط سایت  IAF  معرفی میگردند.

AB   مظایف مختلفی منجمله ؛  بررسی استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو ، معرفی مراکز صدور گواهینامه ایزو همینطور صدور گواهینامه  ISO  , میباشد.

سازمان ایزو زمانیکه استاندارد جدید تدوین میکند جهت بررسی ، رفع ایرادات همینطور همگام سازی متن استاندارد بین جهانیان ، استاندارد تدوین شده ر ابه سازمان استاندارد کشورهای عضو ارسال نموده هنگامیکه استاندارد مورد پذیرش  AB  بوده منتشر مینماید.

مرجع اعتبار دهنده گواهینامه ایزو

وظیفه دیگر  AB  معرفی مراجع صدور گواهینامه  ISO HSE  همچنین مرجع رسیدگی ب مراکز صدور گواهینامه ایزو ( مدرک اچ اس ای ) میباشد حتی یکسری استاندارد توسط  AB  صادر میگردد یعنی مرکز استاندارد ملی کشورها جزو موسساتی هستند ک میتوانند گواهینامه  ISO  ,  صادر نمایند

گواهینامه  ISO17025   بنام سیستم مدیریت آزمایشگاهی توسط  NACI  صادر میگردد

AB   ممکن هست تحت نظارت  IAF   فعالیت نماید ممکن هست  AB   بصورت کاملا خصوصی فعالیت نماید اکثرا  AB  خصوصی بنام  IAFCB   فعالیت میکنند بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میبایست کاملا هوشیار بوده درصورتیکه تمایل ب اخذ ایزو معتبر داشته میبایست توسط مراجع تحت نظارت  AB  اقدام نمایند ک مورد تایید انجمن  IAF  نیز باشد.

 

AB  مخفف چیست ؟

AB  مخفف چیست , سوال بیشماری ازمتقاضیان اخذ انواع گواهینامه  ISO   میباشد . حتما پیش آمده هنگام اخذ اطلاعالت بابت گرفتن گواهینامه ایزو مشاوره گفته باشد مرجع صدور تحت نظارت فلان  AB  کشور میباشد .

AB   اختصار چیست :

AB  چیست سوال اکثر متقاضیان اخذ  ISO   میباشد بلحاظ اینکه هنگامیکه بامشاوران ایزو ارتباط برقرار میکنند مدام کلمه  AB  میشنوند .

AB  اختصار Accrediation Body   معادل فارسی بدنه معتبر میباشد .

AB  مرکز استاندارد کشور(های) عضو انجمن اعتبار سنجی  IAF   میباشد .

 

مطالب مرتبط :

IAF  مخفف چیست ؟

 

انجمن اعتبار سنجی  IAF   تحت نظارت سازمان بین المللی استاندارد  ISO   فعالیت میکند .

IAF  عنوان میکند کشور(هاییکه) خواهان عضویت درسازمان اعتبار سنجی  IAF   هستند میبایست مرکز دولتی ویا خصوصی استاندارد کشور خودرا معرفی نمایند .

مرکز ملی استاندارد کشور(های) عضو  IAF   اختصارا  AB   نامیده میشوند .

وظیفه  AB  چیست ؟

AB  بعنوان مرکز استاندارد کشور عضو IAF   وظیفه تدوین استاندارد ، مشارکت طی تدوین استاندارد همینطور بازرسی ، ممیزی  CB   برعهده داشته باشد .

 

مطالب مرتبط :

CB  چیست ؟

 

سازمان بین المللی  ISO  جهت تدوین استاندارد توسط کمیته فنی بکمک مراکز معرفی شده استاندارد بین المللی تحت نظارت  انجمن   IAF  اقدام میکند .

ابتدا باکمک اعضا متن استاندارد نگارش میشود سپس کمیته فنی متن استاندارد نگارش شده رادر اختیار  AB   (ها) قرار داده تابررسی شود .

مهمترین اقدامات  AB   بعنوان مرکز استاندارد بررسی متن استاندارد نگارش شده سپس بعداز تایید اجرای استاندارد طی کشور خودمیباشند .

AB  بعنوان مرکز استاندارد تایید شده سازمان بین المللی ایزو وظیفه داشته ؛  مراکزی بعنوان شخص ثالث ممیزی نماید اعتبار دهد جهت صدور گواهینامه ایزو معتبر .

مرکز صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت  AB  بالاترین سطح اعتبار صدور گواهینامه نیز میباشد .

شرکت صدور گواهینامه ایزو CB   نیز نامیده میشود .

 

AB  کشور ایران چیست ؟

IAF  بعنوان انجمن اعتبار سنجی بین المللی  درحال حاضر 64 عضو فعال داشته . مرکز استاندارد ایران بعنوان  AB  کشور جمهوری اسلامی ایران یکی ازاعضاء انجمن اعتبارسنجی میباشد .

AB کشور ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران  NACI   نامیده میشود .

NACI  بعنوان مرکز تدوین استاندارد ایران اختصار National Accreditation Center of Iran   معادل فارسی مرکز ملی اعتبار بخشی ایران نامیده میشود .

NACI  بعنوان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بین متقاضیان شناخته شده میباشد .

لیست   AB  (های) مورد تایید انجمن  IAF   :

لیست  AB  مورد تایید انجمن اعتبار سنجی  IAF  چالش اغلب متقاضیان اخذ ایزو میباشد .

متقاضیان اغلب اخذ ایزو معمولا بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو اصل هستند .  بنابراین مهمترین چالش متقاضیان پیدا کردن اعتبار مرجع صدور ایزو میباشد .

متقاضیان میتوانند جهت استعلام اصل بودن گواهینامه ایزو ابتدا وارد سایت  WWW.IAF.NU   شوند سپس درمنو بالا سایت  قسمت  IAF MEMBERS AND SIGNATORIES   کلیک نموده وارد قسمت لیست کشور(های) مورد تایید انجمن  IAF  میشوند .

کلمات کلیدی سرچ شده گوگل توسط متقاضیان اخذ ایزو :

AB  مخفف چیست , AB  چیست , AB  ایران چیست , AB  آلمان چیست , AB  امریکا چیست , AB  سازمان ایزو چیست , AB  سوئس چیست ,  AB  انگلستان چیست , AB  ایتالیا چیست , AB  فرانسه چیست , AB  معتبر چیست , AB  کدام کشور معتبر میباشد , لیست  AB  (های) مورد تایید انجمن  IAF  

 

لینکهای مرتبط :

https://www.ukas.com/

https://www.dakks.de/en

http://naciportal.isiri.gov.ir/Portal/Home/

https://www.iaf.nu/

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.IRANGOVAH.IR

متقاضیان جهت اطلاع بابت  AB  شرح وظایف  AB  همینطور  AB   مورد تایید  ISO   میتوانند توسط راههای ارتباطی مرکز قسمت ارتباط بامرکز ؛ ارتباط برقرار نموده اطلاعات تکمیلی دریافت نمایند شایان بذکر میباشد کلیه خدمات مشاوره بابت اخذ انواع گواهینامه  ISO  , مشاوره بابت اخذ انواع گواهینامه  HSE  , بصورت کاملا رایگان دراختیار علاقمندان قرار میگیرد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
155166
صفحات بازدید شده
4756393
صفحات بازدید شده امروز
1347
بازدید کنندگان امروز
342
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
7192
بازدیدکنندگان دیروز
668
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
34443
بازدید کنندگان هفته گذشته
2521
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r