گواهینامه ,  ISO14001   

 اخذ گواهینامه ایزو14001 , بنام سیستم مدیریت زیست محیطی توسط سازمانها اخذ میگردد اغلب متقاضیان گواهینامه  ISO14001   ر اهمزمان بادو گواهینامه  ISO9001    همچنین  ISO45001    اخذ مینمایند چنانچه سازمانی بتواند الزامات سه استاندارد ایزو9001 ، ایزو 14001 ، ایزو45001 همزمان پیاده سازی نماید اصطلاحا سیستم مدیریت یکپارچه رعایت نموده میتوانند گواهینامه  IMS   اخذ نمایند حال اطلاعات پیرو استاندارد ایزو ,  ISO14001    

مطلب مرتبط :

متن فارسی استاندارد  ISO14001  

ایزو14001 چیست ,  ISO14001    چیست , چگونه میتوان گواهینامه ایزو 14001 گرفت , ازکجا گواهی نامه ایزو14001 بگیرم , متن استاندارد ایزو14001 چیست , مرکز معتبر صدور گواهینامه ایزو14001 , مراجع اعتباردهنده گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو تقلبی , اخذ گواهینامه ایزو14001 , استاندارد محافظت ازمحیط زیست چیست , دانلود فارسی متن استاندارد  ISO14001    , شرایط اخذ گواهینامه ایزو14001 , مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه ایزو چیست , مشاوره پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو 14001 کلمات کلیدی میباشد اغلب متقاضیان توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    بدنبال اخذ گواهینامه  ISO14001    هستند :

ایزو14001 چیست :

استاندارد ایزو 14001 بنام سیستم مدیریت محیط زیست تدوین گردیده سازمان بین المللی   ISO   جهت محافظت ازمحیط زیست الزاماتی تدوین نموده تمامی کارخانجات ، سازمانها شرکتها حتی کسب وکار کوچک موظف ب استفاده الزامات زیست محیطی بوده تاصدامات کمتری بمحیط زیست وارد گردد

گازهای گلخانه ای ، زباله ، پسآب شرکتها ( کارخانجات ) ، قطع درختان ، برهم زدن اکوسیستم محیط زیست تماما مخاطراتی جهت انسانها حتی دیگر جانداران بوجود میآورد باتوجه ب پیشرفت صنعت همینطور دست درازی انسان برمحیط زیست سالیانه خطرات بیشماری محیط زیست جانداران ر اتهدید مینماید سازمان استاندارد جهانی  ISO    , توسط کشورهای عضو سعی براین داشته بابوجودآوردن متن استاندارد  ISO14001   جلوگیری نماید ازتخریب محیط زیست بنابراین استاندارد  ISO14001    تدوین جهت استفاده جهانیان منتشر گشت

متن فارسی استاندارد  ISO14001    آخرین ویرایش  ISO14001:2015    توسط همین سایت منتشر گردیده علاقمندان میتوانند استفاده نمایند

گواهینامه ایزو 14001 :

دولتها ، شرکتها کارخانجات همینطور سازمانها راموظف کرده جهت جلوگیری ازآسیب بمحیط زیست الزامات استاندارد  ISO14001   پیاده سازی نموده بنابراین سازمان استاندارد ایران بنام مرکز ملی تایید صلاحیت ایران   NACI   گواهینامه  ISO14001:2015    توسط مراجع صدور مورد تایید صادر مینماید

شرکتهای پیمانکاری جهت حضوردرمناقصه نیاز داشته گواهینامه ایزو14001 اخذ نمایند حتی برخی کافرمایان بنابرحسب نوع فعالیت مبادرت میفرمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو 14001

مراجع صدور گواهینامه ایزو  CB    نامیده میشوند حال آنکه مرکز صدور گواهینامه ایزو ممکن هست تحت نظارت مرجع اعتبار سنجی بین المللی  IAF   فعالیت نماید ممکن هست  CB   بصورت خصوصی فعالیت نماید چنانچه متقاضی خواهان اخذ گواهینامه  ISO14001   بین المللی باشد میبایست توسط مرکز صدور گواهینامه معتبر اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو 14001 ، چنانچه متقاضی جهت مناقصه نیازداشته گواهینامه ایزو14001 اخذ نماید میتواند توسط  CB   خصوصی اقدام نماید لازم بذکر میباشد  CB    خصوصی بصورت صدور گواهینامه ایزو , صدور گواهینامه ایزو ارازن میتواند فعالیت نماید

متقاضیان جهت کسب اطلاعات حقوقی ، فنی بیشتر میتوانند بامرکز مشاوره و اطلاع رسانی ایران گواه ارتباط برقرار نمایند  

لینکهای مفید :

www.iso.org

www.iaf.nu

www.irangovah.ir

www.irangovah.com

www.google.com

http://naciportal.isiri.gov.ir/

کلمات کلیدی :

ایزو , اخذ ایزو , اخذ گواهی نامه  ISO   , گواهینامه  ISO14001   , مراکر صدور گواهی نامه ایزو14001 , CB   ,  IAF   , ISO   , NACI  

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
35565
صفحات بازدید شده
1218333
صفحات بازدید شده امروز
3851
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5182
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
52415
بازدید کنندگان هفته گذشته
6
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r