صنایع غذایی , ISO22000

استاندارد معتبر جهت صنایع غذایی  ISO22000   نامبرده میشود ، محصولات بسته بندی صنایع غذایی ، تولید محصولات غذایی استاندارد تعریف شده داشته بنام سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ایزو22000 .

ایزو22000 چیست , گواهینامه معتبر  ISO22000   چگونه صادر میگردد , متن فارسی الزامات استاندارد ایزو22000 , چک لیست ISO22000   , مستندات ایزو22000 , مرجع صادرکننده مدرک  ISO22000   , اخذ گواهی نامه ایزو22000 , شرایط دریافت گواهینامه ISO22000   , فرق بین  HACCP   واستاندارد ایزو22000 , تاریخچه استاندارد ایزو22000 , درباره استاندارد  ISO22000   , کلمات کلیدی هستندکه توسط متقاضیان گواهینامه  ISO22000   مربوط بصنایع مواد غذایی توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM    سرچ میگردد .

ISO22000:2005   , اطلاعات تکمیلی ، تاریخچه :

 

بیشتر بخوانیم :

متن فارسی استانداردISO22000:2005

ISO22000   پیرو عواقب ناایمن میتواند جدی بوده ، استاندارد ایزو22000 ( مدیریت ایمنی مواد غذایی ) ISO22000    کمک مینماید بسازمان جهت کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی .

تاریخچه ایزو22000   توسط ویکی پدیا قابل مشاهده بوده .

ایزو22000 , استاندارد تدوین شده سازمان  ISO   پیرو رابطه باایمنی مواد غذایی ایجاد شده استاندارد ISO22000    برگرفته ا زاستاندارد  9001   بوده .

Food safety  ,  ایمنی مواد غذایی باوجود خطرات ناشی ا زغذا د رمواد غذایی د رنقطه مصرف مرتبط هست .

خطرات ایمنی مواد غذایی درهرمرحله ا ززتجیره مواد غذایی ممکن هست رخ داده ، لازم میباشد کنترل کافی صورت پذیرد .

استاندارد بین المللی  ISO22000   الزامات مربوطبه سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی راکه شامل عناصر ذیل میباشد مشخص نموده :

ارتباط تعاملی

مدیریت سیستم

برنامه پیش نیاز

اصول  HACCP

HACCP   بعنوان استاندارد مواد غذایی تدوین شده توسط سازمان استاندارد امریکا تاقبل ا زسال 2005 توسط مراجع صدور گواهینامه , ISO   صادر میگشته . سال 2005 الزامات  HACCP   تکمیل شده سپس توسط سازمان ISO  استاندارد  ISO22000   تدوین ، منتشر شده .

ایزو22000 توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو جایگزین گواهینامه HACCP   شده ، صادر میگردد

 

صدور گواهینامه  ISO22000:2005   :

گواهینامه ایزو22000 توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد .

سند  ISO22000   بهر سازمان منجمله سازمانهای کوچک ویاکمتر توسعه یافته بعنوان مثال ، مزرعه کوچک ، توزیع کننده بسته غذایی کوچک ، خرده فروش ویا کترینگهای غذایی کوچک تعلق گرفته بنابراین هرسازمان درگیر باغذا میتواند گواهینامه  ISO22000   دریافت نماید .

مطالب مرتبط :

مراجع صدور گواهینامه ایزومعتبر

 

استاندارد مرتبط باصنایع غذایی :

لیست استاندارد مرتبط باصنایع غذایی ، بسته بندی ، تولید همینطور پخت بشرح ذیل میباشد

ISO22000:2005   بعنوان سیستم مدیریت صنایع غذایی

GMP   تولید درشرایط خوب

BRC   استاندارد بین المللی سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

IFS  استاندارد مربوط به صنایع غذایی

HACCP  استاندارد صنایع غذایی

لینکهای مرتبط :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.ISO.ORG

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
35565
صفحات بازدید شده
1219018
صفحات بازدید شده امروز
4536
بازدید کنندگان امروز
1
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
5182
بازدیدکنندگان دیروز
1
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
53100
بازدید کنندگان هفته گذشته
6
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r