اخذ گواهینامه ایزو3834 , مناقصه جوشکاری شرکت گاز

اخذ گواهینامه ایزو3834 , جهت مناقصات نیاز اساسی شرکتهای پیمانکاری میباشد .

ISO3834 الزامات استقرار سیستم مربوطبه جوشکاری فلزات رابیان میکند .  لطفا ادامه مطلب توجه بفرمایید .

استاندارد ایزو3834 :

ISO3834   تحت عنوان کلی الزامات کیفی جوشکاری مواد فلزی توسط کمیته فنی سازمان ایزو تدوین سپس منتشر شده . اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصه جوشکاری توسط پیمانکاران مربوطه صورت میپذیرد .

استاندارد  ISO/TR 3834  الزامات کلی سیستم مدیریت جهت دسترسی بکیفیت مناسب جوش ارایه میدهد .

اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت تمامی شرکتهاییکه عملیات جوشکاری ذوبی انجام میدهند قابلیت پیاده سازی داشته .

اخذ گواهینامه ایزو3834 توسط شرکت نفت همینطور شرکت گار الزامی شده . وزارت نفت ایران ، شرکت گاز اجرای استاندارد  ISO / TS 3834  ( ایزو 3834  ) ر اجهت شرکتهای پیمانکاری ک درجریان اجرای پروژه اقدام بجوشکاری ذوبی مینمایند .

شرکتهای احداث خط لوله نفت وگاز ، شرکتهای مشاوره پیمانکار ، نصب تجهیزات پالایشگاهی ، شرکتهای ارائه دهنده خدمات تعمیرنگهداری تجهیزات پالایشگاهی پتروشیمی الزام شده مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصات .

بمنظور اجرای حرفه ای استقرار استاندارد ایزو3834 وزارت نفت همینطور شرکتهای تابع تعدادی مراکز همانند شرکت ایران گواه معرفی کرده ؛ تایید میکند . لذا متقاضیان اخذ استاندارد ایزو3834 میتوانند جهت ارائه ایزو3834 ازمشاوره مرکز ایران گواه استفاده کنند .

شرکتهای گواهی دهنده استاندارد ایزو3834 میبایست مورد تایید وزارت نفت باشند ؛ لذا هرشرکت گواهی دهنده ایزو3834 مورد تایید اداره گاز همینطور وزارت نفت نمیباشد .

شرکت مشاوره واطلاع رسانی ایران گواه ، شرکت مشاور مورد تایید وزارت نفت بابت صدور گواهینامه ایزو3834 میباشد .

استاندارد ایزو3438 :

استاندارد سری ایزو3834 بطورکلی دارای 6 استاندارد بشرح ذیل میباشد :

استاندارد  ISO3834-1  الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت اول معیار جهت انتخاب سطح مناسب الزامات کیفیتی

استاندارد  ISO3834-2 الزامات کیفیتی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – قسمت دوم الزامات کیفیتی جامع

استاندارد ISO3834-3  الزامات کیفی جوشکاری ذوبی مواد فلزی – الزامات کیفیتی استاندارد

استاندارد  ISO3834-4 الزامات کیفی جوشکاری فلزی – الزامات کیفی ابتدایی

استاندارد ایزو5-3834 قسمت پنجم ارائه مستندات بابت ایزو3834

استاندارد ایزو6-3834 راهنمایی استقرار استاندارد ایزو3834

جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 متقاضیان میبایست ابتدا الزامات استاندارد ایزو9001 بعنوان سیستم مدیریت کیفیت اجرا نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 اغلب استاندارد  ISO3834  بتنهایی اخذ مینمایندکه مورد پذیرش وزارت نفت همینطور شرکت گاز نمیباشد .

شرکت ایران گواه قویا توصیه مینماید جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 متقاضی ابتدا اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 , سپس اخذ گواهینامه  HSE , گواهینامه ایزو45001 سپس اقدامات لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو3834  صورت پذیرد .

مزایای پیاده سازی همینطور اخذ گواهینامه ایزو3834 چیست :

مزایای داشتن سیستم استقرار استاندارد ایزو3834 شامل موارد ذیل میباشد :

اخذ گواهینامه ایزو3834 , داشتن نگرش سیستماتیک جهت کنترل عملیات جوش بعنوان فرآیند ویژه

ایزو3834 , ایجاد اطمینان رعایت الزامات کیفی طی اجرای عملیات جوشکاری

ISO3834 , امکان تعریف سطح الزامات کیفی فرآیند جوشکاری

مستند سازی فرآیند(های) جوشکاری توسط ارائه گواهینامه ایزو3834

اخذ گواهینامه ایزو3834 باعث کنترل ریسکهای متالوژی فرآیند جوشکاری میشود .

ایزو3834 جهت اخذ استاندارد محصول طی جوشکاری درکیفیت ، ایمنی محصول نقش عمده داشته .

استاندارد ایزو3834 بروی دوناحیه بحرانی طبیعت بحرانی ، ایمنی محصولات ، اهمیت بارگزاری دینامیک درمواقع استفاده همینطور بهره برداری ا زمحصول تاکید داشته .

ایجاد طرح جهت کنترل عملیات جوشکاری یااجرای استاندارد  ISO3834

استاندارد ایزو3834 تاکید برپیشگیری نواقص جوشکاری داشته د رنتیجه کاهش هزینه بدنبال داشته .

اجرای استاندارد ایزو3834 باعث کاهش ریسکهای موقع استفاده میشود .

شرایط اخذ گواهینامه ایزو3834 :

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 اغلب توسط مراکز اهداکننده گواهینامه ایزو اقدام میکنند صرفا جهت گرفتن گواهینامه ایزو3834 . منتها ممکن هست مسئول مناقصه ویا شرکت نفت وگاز مستندات اخذ گواهنامه ایزو3834 درخواست نماید .

مراکز صدور گواهینامه ایزو3834 معمولا مستندات بابت صدور گواهینامه ایزو3834 ارائه نمیدهند بنابراین ؛ اخذ کننده گواهینامه ایزو3834 بمشکل خورده .

شرکت ایران گواه گواهینامه ایزو3834 مورد پذیرش وزارت نفت همینطور شرکت گاز ایران صادرمیکند . مستندات اخذ گواهینامه ایزو3834 توسط شرکت ایران گواه همراه باارائه گواهینامه ایزو3834 ، ارائه میگردد . بنابراین متقاضیانیکه توسط شرکت ایران گواه اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو3834 میتوانند بصورت رایگان مستندات استاندارد ایزو3834 دریافت نمایند .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصات توسط موتور جستجوگرگوگل کلمات کلیدی سرچ میکنند همانند :

اخذ گواهینامه ایزو3438 معتبر , گواهینامه ایزو3834 چیست , اخذ گواهینامه ایزو3834 جهت مناقصه , گواهینامه ایزو3834 مورد تایید اداره گاز , اخذ ایزو3834 مورد تایید شرکت نفت

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
155167
صفحات بازدید شده
4756476
صفحات بازدید شده امروز
1430
بازدید کنندگان امروز
347
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
7192
بازدیدکنندگان دیروز
668
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
34527
بازدید کنندگان هفته گذشته
2522
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r