مقالات مفید

رتبه , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی

گواهینامه مورد نیاز شرکتها جهت حضور د رمناقصات :

رتبه , گرید , رتبه انفورماتیک , گرید پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تاییدد صلاحیت شرکتهای خدماتی , گواهینامه  HSE  , گواهینامه  ISO , گواهینامه  IMS  , تماما گواهینامه میباشد شرکتها جهت مناقصه نیاز دارند قبلا طی مقالات قبلی پیرو شرایط اخذ گواهینامه ایزو , همینطور هزینه اخذ گواهینامه  HSE  , توضیح داده شده شرکتهای خدماتی ، پیمانکاری ، فنی مهندسی ویا مشاوره جهت حضور فعال درمناقصات دولتی همین طور خصوصی نیاز دارند گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اخذ نمایند حال آنکه گواهینامه رتبه ، گواهینامه مجوز اداره کار همچنین گواهینامه  HSE  اداره کار چیست متقاضیان جهت اخذ هریک ازاین گواهینامهها چه اقداماتی میبایست داشته باشند ادامه مطلب توجه فرمایید .

اخذ گواهینامه ملی :

گواهی صلاحیت پیمانکاری بنام رتبه ، گواهی تایید صلاحیت پیمانکاری بنام مجوز اداره کار ، گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران بنام گواهینامه  HSE  اداره کار توسط دولت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکتها صادر میگردد بنابراین نام گواهینامههای فوق بنام گواهینامه ملی نامیده میشود

گواهینامه صلاحیت پیمانکار , رتبه , گرید :

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری بنام رتبه ویا گرید جهت شرکتهای پیمانکار حوزه فعالیت نفت گاز وپتروشیمی ، رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای عمرانی ، گرید پیمانکاری جهت شرکت فعال حوزه اب وابنیه ، رتبه پیمانکاری جهت شرکتهای ساختمانی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور مخفف ساجات صادر میگردد سازمان برنامه وبودجه صلاحیت شرکتها ر اتوسط رتبه تعیین میکند رتبه درنظر گرفته شده جهت شرکتها بین رتبه 5 تا 1 شرکتهای پیمانکاری , رتبه 1 تا 3 شرکتهای مشاوره ، رتبه 1 تا 7 شرکتهای انفورماتیک میتوانند اقدام نمایند توسط ساجات سوال اکثر کارفرمایان اینکه جهت اولین بار شرکتها فقط میتوانند رتبه پایه یعنی 5 شرکت پیمانکار عمرانی اب وابنیه ، رتبه 3 شرکت مشاوره ، بین رتبه 7 تا 6 شرکت انفورماتیک اقدام نماید جهت اخذ رتبه

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه ، گرید ) – متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت شرایط اخذ رتبه ، هزینه اخذ رتبه ، مدت زمان اخذ رتبه میتوانند ارتباط برقرار نمایند

گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مجوز اداره کار :

گواهینامه تائید صلاحیت شرکتهای خدماتی ویا مجوز اداره کار توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد شرکتهای کوچکتر بجای گرفتن رتبه میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری سوال متداول متقاضیان اینهست ک چه شرکتهایی میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ؟

 شرکتهای فعال حوزه امور آشپزخانه رستوران , تعمیر ونگهداری , خدمات عمومی نگهبانی , فضای سبز , تاسیسات , چاپ وتکثیر میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ,  HSE  اداره کار :

گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری همانند گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری توسط وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی صادر میگردد مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوساله بوده اکثر متقاضیان گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاری ر ابا گواهینامه  HSE   اشتباه میگیرند ویا بالفظ گواهینامه  HSE  اداره کار خطاب مینمایند حال آنکه دومعقوله کاملا متفاوت هستند تفاوت گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران با مدرک  HSE  میتوان برشمرد گواهینامه  HSE   اعتبار بین المللی داشته توسط مراجع صدور گواهینامه ایزو صادر میگردد منتها گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران اعتبار داخلی داشته توسط وزارت تعاون صادر میگردد

لینکهای مرتبط :

https://www.mcls.gov.ir/

https://www.mporg.ir/8ed5f3d3-cb69-4f90-8adb-745a045a38c7/wid/e45f8197-0948-42b6-bae5-a59887670590/id/73778b75-7667-444e-8ac6-060892585196/

 https://www.hse.gov.uk/

WWW.ISO.ORG

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.IRANGOVAH.COM

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مدرک مجوز اداره کار , وزارت تعاون کارورفاه اجتماعی , سازمان برنامه وبودجه  , ISO , HSE , مراجع صدور گواهینامه ایزو , رتبه , گرید , رتبه مشاوره , رتبه انفورماتیک , رتبه پیمانکاری

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
30203
صفحات بازدید شده
897544
صفحات بازدید شده امروز
163
بازدید کنندگان امروز
78
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6626
بازدیدکنندگان دیروز
675
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
48439
بازدید کنندگان هفته گذشته
2839
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r