مقالات مفید

اخذ گواهینامه ایزو، گواهینامه ISO فوری

گواهینامه ایزو , توسط بخش راهنما متقاضیان آشنا میشوند بامراحل صدور گواهینامه ایزو حال اینکه گواهینامه   ISO   چرا متقاضیان بیشماری دارا میباشد ، چگونه متقاضیان میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو , کدام مرجع معتبر میباشد جهت صدور گواهی نامه   ISO  ,  هزینه اخذ گواهینامه ایزو چقدر هست .

متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو , معمولا سه دسته تقسیم میشوند.

اخذ گواهینامه ایزو جهت مناقصه :  گواهینامه  ISO  اکثرا داخل ایران جهت حضور متقاضی د رمناقصات اخذ میگردد مسئولین مناقصه نظر بنوع فعالیت همینطور زمینه کاری مناقصه درخواست گواهینامه ایزو ا زکارفرمایان داشته بداین جهت کافرما خیلی فوری نیاز مبرم پیدا مینماید جهت اخذ گواهینامه ایزو فوری  جهت مناقصه مراجع صدور گواهینامه  CB    نامیده میشوند خوشبختانه مراجع صدور گواهینامه ایزو بیشماری درحال فعالیت میباشند ک متقاضی میتواند برحسب نیاز همچنین بودجه خود اقدام نماید جهت انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو قیمتهای اعلام شده بابت صدور گواهینامه ایزو باتوجه ب اعتبار مرجع صدور گواهینامه ایزو متفاوت میباشد بیشتر گواهینامه اخذ شده جهت مناقصه توسط شرکتهای پیمانکاری بوده همینطور گواهینامه  ایزو9001 , گواهینامه ایزو14001 , گواهینامه ایزو45001 ، گواهینامه    HSE    مهمترین گواهینامه اخذ شده شرکتهای پیمانکاری جهت مناقصه میباشد

اخذ گواهینامه ایزو جهت تبلیغات : پروسه تبلیغات مهمترین بخش کابردی شرکتها میباشد معمولا شرکتها ، سازمانها ، حتی کسب وکار کوچک سالیانه بودجه ای تخصیص میدهند جهت تبلیغات درحقیقت توسط تبلیغات مشتری جذب میکنند حال آنکه یکسری المان نیاز میباشد جهت جذب مشتری همینطور اعتماد مشتری ب سازمان حتی برخی سازمنها ویا شرکتهای خصوصی پافراتر گذاشته اقدام میکنند جهت اخذ گواهینامه  ISO10002  , ایزو 10002 درحقیقت راههای ارتباط صحیح مشتری مداری ر ابیان میکند شرکتها بسته بنوع فعالیت خود اقدام مینمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو بنابراین نوع برند مرجع صدور گواهینامه ایزو برایشان خیلی اهمیتی ندارد پس قیمت گواهینامه ایزو دارای الویت میباشد اخذ گواهینامه ایزو ارزان بیشتر اینچنین متقاضیانی دارا میباشد

اخذ گواهینامه ایزو معتبر : اخذ گواهینامه ایزو معتبر , توسط مرجع صدور بین المللی گواهینامه ایزو صادر میگردد بنابراین متقاضی میبایست ابتدا اقدام نماید جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو  سپس ممیزی چنانچه ممیز تایید نمود مراحل پیاده سازی بعد گواهینامه ایزو توسط مرجع صدور صادر میگردد اغلب شرکتهای بزرگ همانند کارخانجات ایرانخودرو ، حفاری نفت شمال و... اقدام میکنند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو سپس گواهینامه ایزو اخذ میکنند معمولا اکثر متقاضیان گواهینامه  ISO9001   اخذ مینمایند

مراجع صدور گواهینامه ایزو

مراجع صدور گواهی نامه  ISO    بدو دسته تحت نظارت انجمن  IAF   ویا  AB  کشور خود ، دسته دوم  CB    خصوصی ک اعتبار بین المللی نداشته . مرجع صدور گواهینامه ایزو اصطلاحا  CB    نامیده میشود بنابراین   CB   بدودسته خصوصی همینطور  CB  تحت نظارت  AB    تقسیم میشوند  ،  AB   مرجع اعتبار دهی ب  CB    میباشد پس بنابراین  AB    مورد تایید  انجمن  IAF    بالاترین سطح مرجع صدور گواهینامه ایزو میباشد حدود یکصد مرجع صدور گواهینامه فعال میباشد ک قیمت صدور گواهینامه ا زمبلغ 100000 هزار تومان اعلام میگردد تامبلغ  7000000 میلیون تومان نحوه قیمت گذاری  گواهینامه ایزو صادر شده توسط مرجع صدور بسته بنوع اعتبار  AB    میباشد بنابراین هرچه  AB   معتبرتر باشد هزینه صدور گواهینامه توسط  CB    بالاتر درنظر گرفته میشود متقاضیانیکه خواهان اخذ گواهینامه ایزو فوری , اخذ گواهینامه ایزو ارزان جهت مناقصه همچنین تبلیغات میباشند میبایست اقدام نمایند توسط  CB    خصوصی بابت صدور گواهینامه ایزو

گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری , مدرک مجوز اداره کار توسط اداره کار استان متقاضی صادر میگردد مدت اعتبار گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران دوساله بوده مهمترین قسمت اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران تایید مسئول ایمنی میباشد گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکار ویا همان مجوز اداره کار مدت اعتبار سه ساله داشته مهمترین قسمت طرح طبقه بندی مشاغل میباشد

رتبه , گرید , گواهینامه صلاحیت پیمانکاری , رتبه بندی , رتبه انفورماتیک

ساجات متولی صدور گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ویا همان رتبه میباشد ، رتبه مهمترین مدرک شرکتهای بزرگ میباشد بلحاظ اینکه درجه شرکتها توسط رتبه اخذ شده سنجیده میشود درحقیقت ساجات شرکتهارابر اساس نوع فعالیت ، تحصیلات مدیر عامل ، لیست بیمه وحقوق ، قرارداد ثبت شده بین رتبه 7 تا رتبه 1 رتبه بندی , مینماید بنابراین هرچه رتبه شرکت پایینتر باشد ازلحاظ رتبه بندی درجه بالاتری داشته سازمان برنامه وبودجه کشور مسئول رتبه بندی شرکتها میباشد

متقاضیان بابت گرفتن گواهینامه ب اطلاعات کاربردی نیاز دارند ک توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM      کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

اطلاع بابت مرجع صدور گواهینامه ایزو , گواهینامه ایزو ازکجا بگیرم , گواهینامه  HSE  چیست , گواهینامه تایید صلاحیت توسط چه سازمانی صادر میگردد , مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه اداره کار , مجوز اداره کار , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , مبنای رتبه بندی شرکتها چیست , رتبه بندی شرکتها چگونه صورت میپذیرد , چگونه میتوانم ارتقاء رتبه دهم , چگونه میتوانم استعلام گواهینامه ایزو بگیرم , اخذ گواهینامه ایزو معتبر

مرکز ایران گواه بعنوان مشاورواطلاع رسان استاندارد ایزو , استاندارد  HSE    , استاندارد   CE   , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی , گواهی نامه تایید صلاحیت اداره کار , رتبه درکنار متقاضیان محترم میباشد

گواهینامه  ISO  , گواهینامه  HSE  , گواهینامه  CE   , گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران , گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری , رتبه , اداره کار , ساجات , سازمان ایزو , انجمن  IAF

رتبه انفورماتیک

رتبه انفورماتیک

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه پیمانکاری

رتبه پیمانکاری

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

رتبه نیرو

رتبه نیرو و برق

این یک متن نمونه برای نمایش عملکرد متون در قالب می باشد .این متون را ویرایش یا حذف نمایید .

IMS

گواهینامه IMS

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
30214
صفحات بازدید شده
897969
صفحات بازدید شده امروز
588
بازدید کنندگان امروز
150
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
6626
بازدیدکنندگان دیروز
675
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
48864
بازدید کنندگان هفته گذشته
2853
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r