ISO10004

 • اخذ گواهینامه ایزو ISO10004:2018 دستوالعمل جهت نظارت واندازه گیری 02144769451

 • پرکاربردترین گواهینامه های ایزو

  EGS صدور ایزو min

  پرکاربردترین گواهینامه های ایزو

  پرکاربردترین گواهینامه های ایزو در ایران با توجه به صنایع درخواست دهنده گواهینامه ایزو همینطور متقاضیان اخذ کننده گواهینامه ایزو، شامل ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 45001، ایزو 22000، ایزو 13485، ایزو 29001 همینطور استاندارد ایزو صنایع ریلی همچنین تولید قطعات خودرو ایزو 16949 می باشد. حال اینکه نحوه دریافت پرکاربردترین گواهینامه های ایزو چگونه هست و چقدر باید هزینه کنیم جهت دریافت گواهینامه ایزو. مقاله فوق توسط مرکز مشاوره ایران گواه بابت کسب اطلاعات متقاضیان مکتوب گشته، لذا ادامه مقاله توجه فرمایید.

  اخذ گواهینامه ایزو:

  اخذ گواهینامه ایزو توسط متقاضیان با توجه به نوع فعالیت خود همینطور استراتژی تعریف شده بابت گرفتن گواهینامه ایزو مشخص می شود. معمولا برخی متقاضیان بلحاظ عدم اطلاعات کافی در مورد استاندارد ایزو جهت دریافت گواهینامه ایزو، توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ میکنند؛ پرکاربردترین گواهینامه های ایزو چیست.

  گواهینامه ایزو توسط CB  بعنوان مرجع صادر کننده استاندارد ایزو بر اساس نوع فعالیت متقاضی صادر میگردد. لذا متقاضیان می بایست جهت دریافت گواهینامه های ایزو از طریق  نهاد های صادر کننده گواهینامه ایزو اقدام نمایند.

  دریافت پرکاربردترین گواهینامه های ایزو:

  پرکاربردترین گواهینامه های ایزو چالش اغلب شرکت های بازرگانی هست که می خواهند جهت تکمیل رزومه اقدام نمایند بابت اخذ گواهینامه ایزو. متقاضی اخذ ایزو می بایست ابتدا اطلاع بدست آروند با توجه به نوع فعالیت چه گواهینامه ایزو مورد نیاز هست سپس اقدام نمایند جهت گرفتن گواهینامه ایزو.

  پرکاربردترین گواهینامه های ایزو شامل موارد ذیل می باشد.

  گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت.

  گواهینامه ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی.

  گواهینامه ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی بهداشت.

  گواهینامه ایزو 22000 سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی.

  گواهینامه ایزو 29001 سیستم مدیریت نفت وگاز پتروشیمی.

  گواهینامه ایزو 13485 سیستم مدیریت صنایع تجهیزات پزشکی.

  گواهینامه ایزو 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات.

  گواهینامه ایزو 20000 سیستم مدیریت خدمات IT.

  گواهینامه ایزو 28001 سیستم مدیریت زنجیره تامین.

  گواهینامه ایزو 15189 سیستم مدیریت کیفیت در آزمایشگاه.

  گواهینامه ایزو 10002 سیستم مدیریت ارتباط با مشتریان.

  گواهینامه ایزو 10004 سیستم مدیریت حل اختلاف بین سازمان و مشتری.

  جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت اخذ پرکاربردترین گواهینامه های ایزو لطفا با مرکز ایران گواه ارتباط برقرار نمایید.

  اخذ گواهینامه ایزو22000

  مزایای اخذ گواهینامه ایزو از ایران گواه:

  اخذ گواهینامه ایزو از مرکز مشاوره ایران گواه نه تنها هزینه گرفتن گواهینامه ایزو کمتر می کند بلکه متقاضی از گرفتن گواهینامه ایزو اطمینان خاطر پیدا می کند. مراحل پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو توسط مرکز ایران گواه به صورت رایگان در سطح نیاز مرجع صدور انجام میشود.

  مشاوره رایگان بابت دریافت پرکاربردترین گواهینامه های ایزو با توجه به نیاز متقاضی همینطور فعالیت متقاضی صورت می پذیرد.

  نحوه اخذ گواهینامه ایزو از ایران گواه راحت تر همینطور متقاضی میتواند با صرف کمترین هزینه ممکن گواهینامه ایزو دریافت نماید.

  جهت دریافت پرکاربردترین گواهینامه های ایزو با مرکز مشاوره ایران گواه ارتباط برقرار نمایید. 02146134156 – 02146133082

  کلمات کلیدی:

  پرکاربردترین گواهینامه های ایزو، گواهینامه ایزو، ISO، دریافت گواهینامه ایزو، متقاضی دریافت گواهینامه ایزو، دریافت ایزو، مدرک ایزو، اخذ گواهینامه ایزو، نحوه اخذ گواهینامه ایزو

  مقالات مرتبط:

  اخذ گواهینامه ایزو معتبر

  گواهینامه ایزو چیست

 • شرایط اخذ گواهینامه گواهی نامه ISO HSE ایزو فوری جهت مناقصات02144769451

  ایزو فوری

  شرایط اخذ گواهینامه گواهی نامه ISO HSE  ایزو فوری جهت مناقصات02144769451 

  اخذ گواهینامه فوری ایزو ISO HSE   جهت شرکت د رمناقصات متقاضیان بالایی پیدا کرده ، موسسات شرکتها سازمانها همچنین شرکتهای پیمانکاری نفت گاز پتروشیمی همچنین خدماتی درخواست زیادی دارند بابت اخذ گواهینامه ایزو فوری جهت شرکت د رمناقصات باتوجه ب فرث بودن زمان ارائه مدرک ایزو جهت شرکت د رمناقصات متقاضی اخذگواهینامه ایزو نیاز ب حضور ممیز همچنین نمیخواهد درگیر بروکراسی اداری جهت اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE  شود بنابراین بدنبال موسساتی هستند ک د رسریعترین زمان ممکن بدون اینکه کارفرما همچنین شرکت اخذکننده گواهی نامه ایزو ISO HSE  درگیر شود خواهان بدست آوردن مدرک ایزو ISO HSE   جهت شرکت د رمناقصات همچنین ارائه اصل مدرک ایزو ISO HSE   هستند متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE   سریع توسط سرچ سایت جستجوگر همانندWWW.GOOGLE.COM بدنبال مراکز صدور گواهی نامه ایزو ISO HSE  میباشند تابتوانند هرچه سریعتر بخواسته خود جهت اخذ فوری گواهینامه ایزو برسند د رحال حاضر باتوجه ب درخواست زیاد متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو فوری موسسات صدور گواهینامه ایزو بوجود آمده ا زعدم اطلاعات کافی متقاضیان سوء استفاده مینمایند بدون ایجاد مستند سازی حتی یک روزه بصورت انلاین پس ا زپرداخت هزینه گواهی نامه ایزو ، گواهی نامه ایزو همچنین گواهینامه ISO HSE  صادر مینمایند چنانچه مسئول مناقصات مستندات بابت اخذ گواهینامه ا زمتقاضی ارائه دهنده گواهی نامه ایزو همچنین گواهینامه HSE  بخواهد متقاضی مستندات جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو ISO HSE  نداشته بمشکل برمیخورد .

  شرایط اخذ گواهینامه ایزو  فوری  ISO HSE

  اخذ گواهی نامه ایزو HSE فوری توسط CBCertificates Bod  غیر IAF  صادر میگردد باتوجه ب تنوع مراکز صدور گواهینامه ایزو غیرIAF د رایران رنج مبلغ صدور گواهی نامه ایزو ISO HSE  بسته ب مرجع صدور گواهینامه متفاوت میباشد چنانچه متقاضی بخواهد ا ز CB غیر IAF گواهینامه ایزو دریافت نماید تقریبا مراحل صدور گواهینامه ایزو ISO HSE 7 روزکاری پس ازانجام ثبت قرارداد انجام میگیرد بنابراین متقاضی اخذ گواهینامه ایزو میتواند فوری بدون حضور ممیزی همچنین تشریفات اداری گواهینامه ایزو ISO HSE  فوری اخذ نماید . شرایط اخذ گواهینامه ایزو فوری مرکز ایران گواه بسیار جالب بوده بطوریکه متقاضی اخذ گواهینامه طی 5 الی 7 روز کاری میتواند گواهینامه ایزو ISO HSE  خودر  ا بهمراه فایل مستندات رایگان دریافت نماید همچنین چنانچه مرکز خواهان گواهینامه ایزو بخواهد مستندات همچنین پیاده سازی الزامات ایزو HSE    انجام شود اعزام کارشناس رایگان بعهده مرکز ایران گواه بوده تامسیر اخذ گواهینامه ایزو HSE  بدرستی صورت پذیرد .

  بیشتر بخوانیم :

  هزینه گرفتن گواهینامه ISO HSE CE چقدر هست

  شرایط تمدید گواهینامه ISO HSE CE

  گواهینامه گواهی نامه ایزو

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ISO HSE فوری جهت شرکت د رمناقصات میتوانند ا ز طریق شماره مرکز ایران گواه 02144769451-02144769456 ارتباط بامشاوران مرکز داشته اطلاعات دقیق بابت مراکز صدور گواهینامه ایزو فوری دریافت نمایند تابتوانند هرچه سریعتر بدون درگیری اداری گواهینامه ایزو ISO HSE  اخذ نمایند .

  لینکهای مرتبط :

  WWW.IRANGOVAH.COM
  WWW.ISO.ORG
  WWW.GOOGLE.COM

   

   

 • گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی 02146135741

  گواهی نامه  ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی 02146135741

  گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی سوال اغلب کارشناسان ویا مدیران مجموعه(های) تولیدی بازرگانی جهت گرفتن استاندارد ایزو میباشد . اغلب مدیران شرکتها امور مربوطبه استاندارد شرکت خودرابه کارشناسان استاندارد ویا واحد(های) پیاده سازی کیفیت میسپارند . لذا سوال پیش میآیدکه غیراز گواهی نامه  ISO 9001 جهت واحد(های) تولیدی بازگانی چه گواهینامه ایزو مورد نیاز هست . مقاله فوق نگاهی ب گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی داشته .

  استاندارد درشرکتهای تولیدی بازرگانی :

  گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی بسیار حائز اهمیت هست . استاندارد مقوله بسیار مهمی جهت شرکتهای بازرگانی تولیدی میباشد . تولیدکنندگان کالا سعی داشته بابهترکردن روند تولید خود یعنی رعایل حداکثر استاندارد محصولات مشتریان بیشتری جذب کنند . درست هستکه هرکشوری استاندارد خاص خود جهت تولید داشته منتها سازمان استاندارد سازی ایزو استاندارد بین المللی تهیه منتشر نموده تا سازندگان محصولات براساس استاندارد جهانی اقدام نمایند جهت تولید محصولات .

   

  مقالات مرتبط :

  تعریف استاندارد چیست .

   

  اهمیت استاندارد جهت تولیدات :

  نشان استاندارد همینطور استاندارد  ISO امروزه بسیار اهمیت داشته . مشتریان جهت خرید محصول مخصوصا مادامیکه اطلاعاتی بابت محصولات نداشته اولین نشانی ک دنبال انهستند نشان استاندارد محصول میباشد . کشور(های) دنیا هرکدام سازمان استاندارد خودرا داشته همینطور محصول ساخته شده براساس استاندارد کشور خودشان توزیع میگردد . منتها امروزه تولیدکنندگان جهت بدست آوردن سهم عظیم بازار بین المللی اقدام میکنند بابت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO سپس گرفتن گواهینامه ایزو .

  اخذ گواهینامه ایزو همینطور داشتن نشان استاندارد جزو مزیتهای مهم محصول تولید شده میباشد . لذا گواهی نامه ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی بسیار مهم میباشد . رقابت دربازار(های) بین المللی تنها باداشتن استاندارد  ISO امکان پذیر میباشد .

  گواهی نامه ISO تولیدکنندگان :

  تولیدکنندگان محصولات ائم ازمحصولات ماشینی ، خوراکی ، مبلمان اداری ، مبلمان مسکونی وغیره...... نیاز داشته محصول باکیفیتی تولیدکنندتا بتوانند دربازار بین المللی رقابت داشته باشند . مهمترین المان رقابتی جهت بدست آوردن بهتر بازار فروش غیرازتبلیغات همچنین محصول باکیفیت داشتن نشان  ISO محصولات میباشد .

  برچسب  ISO حک شده بروی محصول تولید شده بیان کننده استاندارد بین المللی محصول میباشد .

  لذا تولیدکنندگان دنبال مراجعی هستندتا بتوانند گواهی نامه ISO معتبر دریافت کنند .

  گواهی نامه  ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی بعضا نشان سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001 میباشد .

  مقالات مرتبط :

  ISO 9001 چیست  .

  گواهی نامه  ISO 9001 بعنوان استاندارد مرجع منتشر شده سازمان ایزو توسط بسیاری ازمتقاضیان اخذ ایزو دریافت میگردد . تمامی کسب وکار(ها) فارق ازنوع فعالیت میتوانند الزامات سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 طی مجموعه ویا سازمان خودپیاده سازی نموده اقدام نمایند جهت گرفتن گواهی نامه  ISO 9001 .

  مهمترین گواهینامه ISO شرکتهای تولیدی :

  مهمترین گواهی نامه  ISO شرکتهای تولیدی همان گواهی استاندارد  ISO 9001 میباشد . منتها برطرف کردن نیاز(های) مشتریان همچنین رضایت مشتری جزو اهداف انکار ناپذیر تمامی کسب وکار(ها) میباشد . لذا بدست آوردن رضایت مشتریان بسیار مهم بوده . شرکتهای تولیدی بازرگانی میتوانند ا زاطلاعات کارشناسان ایزو استفاده کرده بابت پیاده سازی الزامات سیستم رضایتمندی مشتریان همینطور حل اختلاف بین سازمان ومشتری . بنابراین اخذ گواهینامه  ISO 10002 همینطور  ISO 10004 جزو الزامات حیاتی تولیدکنندگان هست . بطور کلی میتوان بازگو نمود گواهینامه ایزو 9001 , ایزو 10002 , همچنین گواهی نامه ایزو 10004 جزو گواهی نامه  ISO شرکتهای تولیدی بازرگانی میباشد .

  متقاضیان اخذ گواهی نامه  ISO شرکتهای بازرگانی تولیدی جهت کسب اطلاعات بابت مراجع صادرکننده گواهینامه  ISO معتبر همینطور هزینههای مربوطه لطفا ارتباط برقرار نمایند .

  کلمات کلیدی :

  ISO , گواهی نامه ISO , گواهینامه ISO شرکتهای تولیدی , گواهینامه ایزو تولیدکنندگان محصولات , گواهینامه ISO 9001 , گواهی نامه  ISO 10002 , رضایتمندی مشتریان  ایزو 10002
 • گواهینامه ISO مراجع صدور

  گواهینامه  ISO مراجع صدور

  گواهینامه  ISO مراجع صدور ، در مورد استاندارد ایزو و سازمان ایزو قبلا توضیحاتی درمقالات قبلی سایت داده شده به واقع استاندارد ایزو جهت همگام سازی استاندارد بین جهانیان توسط سازمان   ISO  نهادینه گشته.   حال آنکه متقاضیان جهت اخذ استاندارد ایزو و یا همان گواهینامه ایزو کجا میبایست مراجعه نمایند. ادامه مطلب د رمورد گواهینامه  ISO مراجع صدور توضیحاتی داده می شود.

  اخذ گواهینامه ایزو

  مراجع معتبر گواهینامه  ISO مراجع صدور:

  گواهینامه ایزو اصل , گواهینامه ایزو معتبر , گواهی نامه  ISO   بین المللی خواسته بسیاری شرکتهای بزرگ میباشد منتها اطلاعات دقیقی بابت مراجع صدور گواهینامه ایزو , نداشته بنابراین توسط موتور جستجوگر  WWW.GOOGLE.COM     بدنبال مراکز ارائه دهنده خدمات ایزو کلمات کلیدی سرچ مینمایند همانند :

  مرجع صدور گواهینامه ایزو , مرکز صدور گواهی ISO   , مراجع صدور گواهینامه ایزو درتهران , مراجع صدور گواهینامه ISO HSE    معتبر , اخذ گواهینامه ایزو اصل , آدرس مراکز صدور گواهینامه ایزو درتهران , اخذ گواهینامه ایزو  TUV  

  گواهینامه ایزو معتبر توسط  CB   , مخفف  Certifictio Bady   تحت اعتبار AB   دولتی ویا خصوصی مورد تایید انجمن  IAF    صادر میگردد حال آنکه متقاضیان چنانچه درخواست اخذ گواهینامه  ISO    معتبر بین المللی داشته میبایست وارد سایت  IAF  گردند ( ادرس سایت  IAF  )  سپس کشور صادرکننده گواهینامه ایزو ر اتعیین نمایند ( مثلا ایران  IRAN   ) سپس وارد  AB   مورد تایید سازمان ایزو میشوند ( چنانچه کشور صادرکننده گواهینامه ایزو ایران انتخاب شود  NACI   مرجع معتبر گواهی دهنده معرفی میگردد ) سپس وارد  NACI   سازمان ملی تایید صلاحیت ایران میشوند سپس مرکز گواهی دهنده معرفی شده ازطرف  NACI   مشخص میگردد متقاضی میبایست مرجع صدور گواهینامه  CB    مشخص نماید گام نخست جهت مرجع صدور گواهینامه  ISO HSE   معتبر مشخص گردید  حال اینکه گام بعدی جهت اخذ گواهینامه ایزو بین المللی انتخاب مشاور جهت پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO    مورد نظر میباشد

  مرکز ایران گواه بعنوان مرکز اطلاع رسانی ، مشاوره اخذ گواهینامه  ISO HSE CE   میتواند مشاوره رایگان جهت پیاده سازی الزامات سیستم استاندارد  ISO    همینطور امور مربوط ب پیاده سازی الزامات ایزو ر اخودبرعهده بگیرد بنابراین بهترین راه جهت پیاده سازی الزامات ایزو مرکز ایران گواه بوده بلحاظ اینکه نماینده حدود 60 برند صادرکننده گواهینامه ایزو میباشد مشاور پیاده سازی الزامات استاندارد  ISO hse    بصورت صفرتاصد برعهده مرکز ایران گواه میباشد .

  شرایط اخذ گواهینامه ایزوشرایط اخذ گواهینامه ایزو

  CB  خصوصی , مرجع صدور فوری گواهینامه  ISO HSE  

  CB  خصوصی همانطورکه قبلا گفته شد تحت نظارت هیچ ارگان ویا وزارتخانه ای فعالیت نمیکند بنابراین اعتبار بین المللی نداشته صرفا اعتبار داخلی دارا میباشد ، معمولا متقاضیان بلحاظ ذیق وقتیکه دارند زمان لازم جهت پیاده سازی ، ممیزی ، برطرف کردن انطباق سپس اخذ گواهینامه ایزو  HSE    نداشته بنابراین بدنبال مراجع صدور گواهینامه ایزو فوری هستند. 

  مراجع صدور گواهینامه ایزو فوری , CB   خصوصی بدون حضور ممیزی همینطور پیاده سازی اصولی بسرعت اقدام مینمایند جهت صدور گواهینامه ایزو مورد نیاز متقاضی بنابراین بیشتر کارفرمایان سوق پیدا میکنند سمت مراجع صدور گواهینامه خصوصی همچنین صدور گواهینامه ایزو فوری , اخذ فوری گواهینامه  ISO HSE   ارزان بوده مقرون بصرفه میباشد پس شرکتها ، سازمانها حتی کسب وکار کوچکترهم میتوانند مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو توسط مراجع  CB     خصوصی

  مرکز ایران گواه نماینده حدود 30 مرکز صدور گواهینامه ایزو فوری بوده بنابراین میتواند بانازلترین قیمت همینطور ارزانترین قیمت ممکن گواهینامه ایزو مورد نیاز متقاضی اخذ نماید جهت کسب اطلاعات بیشتر ارتباط برقرار نمایید باهمکاران مرکز   

  لینکهای مرتبط :

  WWW.ISO.ORG

  https://www.iaf.nu/

  http://naciportal.isiri.gov.ir/

  WWW.IRANGOVAH.COM

  WWW.IRANGOVAH.IR

  WWW.GOOGLE.COM

  گواهی , گواهینامه , ایزو , ISO  , HSE  , گواهینامه ایزو بین المللی , سازمان ایزو , IAF   , NACI , CB   , AB

 • گواهینامه ایزو 10077 ، ISO10077:2003 ، استاندارد عملکرد حرارتی پنجره دو جداره 02144769451

  ایزو10077

  گواهینامه ایزو 10077 ، ISO10077:2003 ، استاندارد عملکرد حرارتی پنجره دو جداره 02144769451

  استاندارد ایزو10077 ، اطلاعات درمورد استاندارد ISO10077:2003

  ISO فدراسیون جهانی سازمانهای استاندارد ملی سراسر جهان میباشد ، کار آماده سازی استاندارد بین المللی بطور معمول توسط کمیته فنیISO  انجام میشود

  استاندارد ایزو10077 توسط کمیته فنی استاندارد اروپا (CEN ) باهمکاری کمیته فنی سازمان ایزو ( TC163 ) درمورد عملکرد حرارتی ساختمان همچنین اجزاء سازنده آن مطالعه مینماید

  ایزو10077 بخشی ازمجموعه استاندارد میباشد ک باهدف هماهنگی بین المللی جهت روش شناسایی جهت ارزیابی عملکرد انرژی ساختمان نامیده میشود .

  استاندارد ایزو 10077 براساس استاندارد اروپا (EPB ) فعالیت مینماید تمام استانداردهای تدوین گشته توسط EPB قوانین خاصی جهت اطمینان ازهماهنگی کلی ، بابت عدم ابهام همچنین شفافیت دنبال میکند .

  استاندارد ایزو 10077 درحقیقت تدوین گشته جهت استاندارد سازی پنجرههای دوجداره ، دربهای شیشه ای ، کرکره و... بنابراین شرکتهای سازنده درب و پنجره دوجداره ملزم ب رعایت الزامات استاندارد ایزو10077 میباشند

   

  متن انگلیسی استاندارد ISO10077 همچنین دانلود متن فارسی استاندارد ایزو10077

  چه شرکتهایی میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10077 :

  استاندارد ایزو10077 جزو استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو جهت اندازه گیری دقیق عبور هوا همچنین حرارت داخل ساختمان میباشد بنابراین شرکتهای سازنده درب وپنجره دوجداره ، شرکتهای سازنده درب وکرکره حرارتی ، شرکتهای تولید کننده اجزای ساختمان جهت جلوگیری ا ز انتقال حرارت بین محیط همانند شرکتهای تولید پشم شیشه جهت عایق بندی لوله همچنین تجهیزات ساختمان میبایست الزامات استاندارد ایزو10077 ر اپیاده سازی همچنین رعایت کنند درواقع استاندارد ایزو10077 اندازه گیری دقیق عبور هوا راانجام میدهد
  تعریف استاندارد ایزو10077 مطابق بااستاندار سازمان ایزو :

  سازمان ایزو تعریف زیررادرمورد استاندارد ایزو10077 دارد :

  ISO10077:2017  یکروش رامشخص مینماید همچنین دادههای ورودی مرجع جهت محاسبه انتقال حرارت ا زپروفیلهای قاب ، انتقال حرارتی خطی ، اتصالات

  الزامات استاندارد ایزو10077 همچنین میتواند جهت ارزیابی مقاومت حرارتی پروفیل همچنین ویژگی حرارتی اجزا مشابه استفاده گردد

  ایزو10077 مورد نیاز شرکتهای تولید درب وپنجره دوجداره میباشد البته اطلاعات کارفرمایان بابت استاندارد ایزو10077 کم بوده ازاهمیت استاندارد ایزو10077 واقف نیستند بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر بابت اخذ گواهینامه ایزو10077 بامادرارتباط باشند .

  مراجع صدور گواهینامه ایزو10077 :

  ISO10077:2017 جزو استاندارد تدوین گشته سازمان ایزو بوده همچنین جزو لیست استاندارد ایزو میباشد

   

  لیست استاندارد ایزو مشاهده لیست استاندارد ایزو

   

  اخذ گواهینامه ایزو10077 توسط مراجع صدور گواهی نامه ایزو صادر میگردد بدلیل اهمیت بابت پیاده سازی همچنین الزامات استاندارد ایزو10077 معمولا هزینه اخذ گواهینامه ایزو10077 بیشتر میباشد
  لازم بذکر میباشد چنانچه مجموعه ای خواهان اخذ گواهینامه ایزو10077 باشد توصیه میگردد بلحاظ یکسان بودن الزامات استاندارد ایزو9001 همزمان با استاندارد ایزو10077 الزامات پیاده سازی گردد

  مراجع صدور گواهینامه خصوصی ، CB خصوصی صدور گواهینامه ایزو نیز میتواند اقدام نماید جهت صدور گواهینامه ایزو10077 بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو 10077 مخصوصا سازندگان درب وپنجره دوجداره میتوانند توسط هزینه کم همچنین بدون پیاده سازی ، حضور ممیز مبادرت نمایند جهت اخذ گواهینامهه ایزو 10077 منتها پیشنهاد مرکز ایران گواه پیاده سازی الزامات استاندارد ISO9001 همچنین پیاده سازی الزامات استاندارد ISO10077 میباشد سپس متقاضی اقدام نماید جهت اخذ گواهینامه ISO10077 همچنین لازم بذکر میباشد هزینه پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو9001 جهت متقاضی رایگان بود متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو9001 همچنین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 میتوانند بصورت رایگان چنانچه توسط مرکز ایران گواه گواهینامه ایزو خودرااخذ نمایند

  استاندارد ایزو10077 خلاصه مطلب :

  استاندارد 10077 الزامات استاندارد درمورد تولیدکنندگان درب وپنجرهای دوجداره همچنین تولید کننده گان اجزای ساختمانی تدوین گشته بنابراین تمامی تولیدکنندگان اجزای ساختمان میتوانند اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو10077 ، گواهینامه ISO10077  میتواند توسط مراکز صدور گواهینامه ایزو تحت نظارت AB دولتی صادرگردد ک میبایست ابتدا الزامات استاندارد ایزو10077 توسط مشاوره ایزو پیاده سازی گردد سپس پس ازتائید ممیز گواهی نامه ISO10077 صادر میگردد منتها اخذ گواهی نامه ISO10077 توسط مراکز خصوصی صدور گواهینامه ایزو بصورت خیلی راحت همچنین اخذ ایزو سریع بدون حضور ممیز همچنین پیاده سازی الزامات ایزو10077 صورت میپذیرد .

  اخذ گواهینامه ایزو9001 پیش نیاز صدور گواهینامه ایزو10077 میباشد بنابراین متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو10077 ابتدا میبایست اقدام نمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو9001 سپس اقدام نمایند بابت گرفتن گواهینامه ایزو10077

  متقاضیان محترم اخذ گواهینامه ایزو10077 توسط موتور جستجوگرWWW.GOOGLE.COM موارد زیر راسرچ مینمایند :

  اخذ گواهینامه ایزو10077

  استاندارد ایزو10077 چیست

  استاندار ایزو درب وپنجره دوجداره چیست

  اخذ گواهینامه ایزو برای درب و پنجره دوجداره

  اخذ گواهینامه ایزو درب کشویی شیشه ای

  اخذ گواهینامه ایزو جهت تولید پشم شیشه

  ISO10077
  متن فارسی الزامات ایزو10077

  چگونه میتوانم گواهینامه ایزو10077 بگیرم

  ازکجا گواهینامه ایزو مربوط به درب وپنجره دوجداره بگیرم

  استاندارد مربوط به ساخت درب و پنجره دوجداره چیست

  استاندارد ایزو مربوط به عایق بندی تجهیزات موتورخانه چیست

  استاندار مربوط به عایق بندی تجهیزات ساختمان

  استاندارد مربوط به عایق بندی تجهیزات صنعتی

  لینکهای مرتبط :

  WWW.IRANGOVAH.COM

  WWW.ISO.ORG

  WWW.GOOGLE.COM

   

 • گواهینامه ایزو فوری ISO اخذ گواهینامه ISO HSE CE فوری 02144769451

   

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
20706
صفحات بازدید شده
620397
صفحات بازدید شده امروز
4274
بازدید کنندگان امروز
676
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3376
بازدیدکنندگان دیروز
695
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
38508
بازدید کنندگان هفته گذشته
2760
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r