Untitled 1

گواهینامه IMS چیست ؟ گواهی نامه IMS ( ISO9001 - ISO14001 - ISO45001 )

گواهی نامه IMS ماهیت جهانی نداشته وصرفا ساخته پرداخته ماایرانیها میباشد درحقیقت گواهینامه IMS ریشه جهانی ندارد همچین گواهینامه ای ( IMS ) بین المللی نبوده چنانچه مجموعه ای بتواند مستندسازی واستقرار سه استاندارد ISO9001 ( ایزو9001 ) سیستم مدیریت کیفیت ، ISO14001  ( ایزو14001 )  سیستم مدیریت زیست محیطی همچنین ISO18001 ویا ورژن جدید ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی بهداشت حرفه ای اوهساس OHSAS18001  بشود صرفا میگویند سازمان دارای سیستم مدیریت یکپارچه میباشد علاوه بر اخذ گواهینامه ایزو9001  ( ISO9001:2015 )  گواهینامه ایزو14001 ( ISO14001:2008 ) گواهینامه ایزو18001  ( OHSAS18001 )  گواهینامه  IMSبصورت رایگان جهت کاربرد داخلی مجموعه صادر میگردد .

IMS  سیستم مدیریت یکپارچه مخفف کلمه Integrated Managment System  میباشد بدیهیست چنانچه سازمانی قصد اجرای همزمان سیستم مدیریت یکپارچه داشته باشد میبایست استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ( استاندارد عمومی ) شروع بکار نماید سپس بابوجود اوردن بستر وهمچنین زمینه لازمه دواستاندارد ایزو14001 و اوهساس 18001 رااجرا نماید

IMS  بواقع سیستم ارتباط بین اجزا جهت رسیدن بهدف مشترک میباشد اجزا شامل ، سازمان منابع و فرآیند هاست.سیستم مدیریت یکپارچه IMS اشخاص تجهیزات و فرهنگ همانند سیاستهای کاری مستند و تجربیات بخشی ازسیستم هستند .

سیستم مدیریت یکپارچه IMS سیستمی ست که تمام اجزای کسب و کار را جهت رسیدن بهدف وماموریت یکپارچه منسجم می سازد .

هرچیزی کبر بیزنس موثر هست میبایست بخشی ازسیستم مدیریت یکپارچه باشد.

سیستم IMS تمامی سیستم هایی کهبر کیفیت تمرکز دارند را یکپارچه می سازد .

سلامت و ایمنی، محیط زیست ، کارکنان، مالی، امنیت و غیره. این به آن معنی ست تمام فرایندها و اسنادیکه آنهارا تشریح می کند یکپارچه خواهند شد .

استاندارد ایزو9001 ( ISO9001 ) وکسب اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید استاندارد ایزو14001  ( ISO14001 )  وکسب اطلاعات بیشتر اینجا راکلیک کنید وجهت کسب اطلاعات بیشتر جهت اخذ گواهینامه ایزو18001 ( OHSAS18001 ) اینجا راکلیک کنید .

سیستم مدیریت یکپارچه ( IMS ) تنها اصطلاح بوده ، گواهینامه خاص بین المللی ندارد. هرچند بعضا موسسات صدور گواهینامه بااختیارات خودشان نسبت بصدور گواهینامه IMS اقدام مینمایند منتها گواهینامه  IMS  فاقد اعتبار درمراجع اعتبار دهنده میباشد. بنابراین داشتن سه گواهینامه ISO9001   و ISO14001   و OHSAS18001 موید وجود سیستم مدیریت یکپارچه درسازمان میباشد.
گواهی نامه  IMS  بداین لحاظ باین نام برده میشود شباهتهای زیادی بین سه استاندارد ایزو9001, ایزو14001, ایزو45001 وجود دارد شباهت ها بابت سیستم مدیریت میباشد کباعث میگردد سازمان خیلی ازمخارج اضافی راحذف نماید منجمله هزینه ها میتوان ببه هزینهای ستادی مستندسازی ممیزیهای داخلی وصدور گواهینامه  IMS  دستمزد مشاوره طراحی اسقرار سیستم و... اشاره کرد همچنین پرکاربرد بودن سه گواهینامه ISO9001, ISO14001,ISO45001   بین سازمانها سبب شده نام گواهینامه IMS سیستم یکپارچه مدیریت شود . بداین جهت اکثرا مجموعه های متقاضی بدنبال گواهینامه ای ام اس ( IMS ) هستند .
چنانچه گواهی نامه ایزو9001, ایزو14001, اوهساس18001 رااز شرکت ایران گواه دریافت کنید گواهینامه IMS رایگان دراختیار شما قرار میگیرد یعنی هزینه استقرار و مستند سازی سه گواهینامه را تقبل مینمایید منتها چهار گواهی نامه اخذ مینمایید .

مرکز مشاوره ایران گواه اطلاعات تکمیلی جهت اخذ گواهینامه  ISO9001, ISO14001,ISO45001  وهمچنین گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS رارایگان دراختیار متقاضیان محترم گذاشته که این اطلاعات مکتوب بوده وتوسط ایمیل ویا تلگرام جهت اطلاعات کافی ارسال میگردد متقاضیام محترم میتواند طی 24 ساعت شبانه روز بامشاوران مرکز درتماس بوده وجهت مشاوره مشکلات و سوالهای خودرا مطرح نمایند .

جهت کسب اطلاعات بیشتر درموارد مطرحه عنوانهای ذیل راکلیک نمایید :

گواهینامه ایزو9001

گواهینامه ایزو14001

گواهینامه ایزو45001 ( OHSAS18001 )

سیستم یکپارچه, گواهینامه سیستم یکپارچه, گواهی نامه IMS , گواهینامه اصلی IMS , گواهینامه IMS چیست, گواهینامه IMS ازکجا بگیرم, گواهی نامه IMS معتبر, گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه IMS , گواهینامه ایزوIMS , ایزوIMS چیست, گواهینامه HSE , گواهینامه ایزو45001, گواهینامه ایزو9001, گواهینامه اوهساس18001, گواهینامه ایزو14001, اخذ سه گواهینامه ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو18001 جهت گواهینامه IMS , تفاوت گواهینامه ایزو9001 و ایزو14001 و ایزو18001 باگواهینامه IMS و غیره کلماتی میباشد متقاضیان اخذ گواهینامه IMS طی سرچ درسایت WWW.GOOGLE.COM بدنبال اهداف خود میگردند

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145581
صفحات بازدید شده امروز
4786
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27816
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r