سیستم مدیریت کیفیت1

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ISO9000

کیفیت ، کیفیت طلبی درکنار دستیابی بیک فرآیند کسب و کاری قابل قبول ، متعالی مباب جنبههای گوناگون ، یکی ازمهمترین مسائل مورد بحث درحوزه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ویاهمان ISO9001 ( ایزو9001 ) بوده .

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ازعوامل مهم سازمانها جهت کسب و کار ، بدست اوردن سهم بسزایی مباب بازار کار میباشد سازمان جهت پیشبرد اهداف کسب و کار خود بدنبال سیستماتیک کردن فعالیتهای خود بوده دراین بین استانداردهای مختلفی مباب زمینه کیفیت ، محیط زیست و ایمنی و بهداشت حرفه ای نقش اساسی وغیرقابل انکار داشته اند شباهت سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو9001 ISO9001 ) سیستم مدیریت محیط زیست ( ایزو14001 ISO14001 ) ایمنی و بهداشت حرفه ای ( اوهساس 18001 OHSAS18001 ) ومزایای پیاده سازی همزمان انها مبحث پیاده سازی سیستم یکپارچه راپیش انداخته

سیستم یکپارچه مدیریت

سیستم درزبان فارسی سامانه گفته میشود ، سیستم مجموعه ایست درحال حرکت بسمت نقطه ای خاص ودرعین حال مفاهیمی نظیر نظم ، هماهنگی ، یکپارچگی ، انسجام و هدفمندی میباشد .

سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو9001 ISO9001 ) علاوه براینکه اصول ، قوانین رانیز پوشش میدهند باعث ایجاد هماهنگی بین قسمتهای مختلف درگیر شونده میشود وازگسیختگی فعالیت جلوگیری میکند

سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو9001 ISO9001 ) و مزایای اینوع سیستم :

ایزو9001 ISO9001 : تعریف هدف بصورت واضح باتوجه بخط مشی سازمان

ایزو9001 ISO9001 : جلوگیری ازپیمودن مسیر اشتباه طی حرکت بسمت هدف

ایزو9001 ISO9001 : بین بردن تداخل و هماهنگی سازوکارهای مختلف درون سیستمی

ایزو9001 ISO9001 : کاهش هزینه دوباره کاریها

ایزو9001 ISO9001 : ایجاد وگسترش گردش اطلاعاتی پویا درون سیستم

ایزو9001 ISO9001 : فراهم اوردن امکان بازنگری درسیستم و رفع نقائص و نقاط ضعف

ایزو9001 ISO9001 : ایجاد امکان گرفتن بازخورد ازجزئیات فعالیتها

ایزو9001 ISO9001 : فراهم آوردن زمینه ای جهت پیش بینی های مختلف فرایندی

ایزو9001 ISO9001 : کاهش حجم مستندات و سوابق سیستمی

امروزه بسیاری ازسازمانها جهت هدایت وهماهنگ کردن فعالیتهای هدفمند سازمان سیستمهای مدیریتی مختلفی استفاده میکنند ، سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ( ISO9001 ) همچنین میتواند بهترین سیستم جهت پیشبرد اهداف سازمان جهت بهتر شدن راندمان سازمان گردد .

بداین جهت سازمانهای استاندارد وبخصوص سازمان بین المللی استاندارد ایزو بعنوان اولین گروه کاری اقدام بتدوین سیتم مدیریتی استاندارد کردند پس سیستم مدیریت کیفیتی ISO9000  درسال 1987 میلادی وسپس جهت تکامل ان طی سال 1994 میلادی اغاز گردید وباتوجه باستقبال بسیار گسترده طی سالهای بعد نیز ادامه یافت

طی سال 1996 بدنبال موفقیت سیستم تضمین کیفیت ISO9001  سیستم مدیریت زیست محیطی درقالب استاندارد ISO14001:1996  توسط سازمان بین المللی استاندارد ایزو تدوین ومنتشر شد

ساختار ایزو14001 ویژگی بارزی داشت برپایه نظریه معروف دکتر دمینگ بنانهاده شده بود نظریه دکتر دمینگ بیان میدارد جهت استقرار سیستم اثر بخش درون سازمان رعایت چهارگام مفید وارتباط تنگاتنگی بایکدیگر دارند کعبارتند طرح ریزی ، اجرا و عملیات ، برسی ، اقدام ( اصلاحی ) بعبارت دیگر جهت تضمین کارکرد صحیح یک سیستم منتشر شده میبایست ابتدا طراحی جامع تهیه گردد سپس طرح بمرحله اجرا گذارده شود طی مراحل مختلف عملکرد مورد بررسسی قرار گیرد طی طرح مذکور نواقص درامده وسپس باطراحی عملکردهای اصلاحی برفع نواقص پرداخته میشود جالب میباشد سری استانداد ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS18001 و استاندارد ISO14001 دقیقا برپایه چرخه دمینگ بناشده اند بعدازاین رویکرد جهانی باتوجه بموفقیتهای حاصله سازمان بین المللی استاندارد ایزو بطور جدی ادامه اینروند را پیگیری سپس ویرایش جدید سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2000 کبنحو قابل ملاحضه ای باساختار استاندارد ISO14001 و OHSAS18001 منطبق ، هماهنگ میباشد منتشر کرد

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ( ISO9001 ) کمک میکند سازمان بیک هارمونی رسیده باعث روند ربه رشد تمامی ارکان گشته تا تولید بهتر شود راندمان مالی روبه پیشرفت گردد . سازمانها ، اداراجات ، موسسات وتمامی مشاغل واصناف میتوانند باپیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت به بهره وری بهتری دست پیدا کنند .

متقاضیان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت میتوانند باسرچ درسایت WWW.GOOGLE.COM شرکت ایران گواه را شناسایی نموده ازمشاوره متخصصان شرکت بهره برده و گواهی نامه ISO9001  ایزو9001 , ISO14001 ایزو14001 , ایزو18001 OHSAS18001 , درکوتاهترین زمان ممکن وباکمترین مبلغ اخذ نمایند .

لینکهای پیشنهادی :

WWW.IRANGOVAH.IR

WWW.GOOGLE.COM

WWW.IRANGOVAH.COM

WWW.VARZESH3.COM

WWW.STANDARD.ISIRI.GOV.IR

WWW.ISO.ORG

WWW.MARAKEZ.ISIRI.GOV.IR

مقالات مرتبط

معرفی استاندارد ایزو

ویرایش جدید ایزو9001

سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001

تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

HSE

متقاضیان پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ( ایزو ) باجستجو درسایت گوگل باذکر عناوین ذیل اهداف رادنبال مینمایند :

اخذ گواهی نامه ایزو

پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت چیست ؟

استاندارد پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت چطور انجام بدم ؟

مدرک پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

مدرک ISO

ایزو ازکجا بگیرم

کدام مرکز مطمئن هست بابت پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

گواهینامه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت چیست ؟

ISO9001 چگونه بگیرم

ISO14001 ازکجا بگیرم

ISO45001 چیست و چگونه مدرک OHSAS18001 بگیرم

ایا گواهینامه ایزو45001 اعتبار بین المللی دارد ؟

آماربازدیدکنندگان

مجموع بازدید کنندگان
33
صفحات بازدید شده
145512
صفحات بازدید شده امروز
4717
بازدید کنندگان امروز
3
صفحه منتخب امروز
بازدید از صفحات دیروز
3285
بازدیدکنندگان دیروز
2
صفحه منتخب دیروز
بازدید هفته گذشته
27752
بازدید کنندگان هفته گذشته
9
صفحه منتخب هفته پیش

موقعیت شرکت

تهران – شهرک گلستان – خیابان بیگدلی – شهرک یاس – بلوار ولایت – کوچه میرهاشمی غربی – پ ۱۴– ط۳ – واحد ۶
شماره تماس:

51 94 76 44   021

56 94 76 44   021

67 59 764   0912

48 49 473   0922


آدرس ایمیل: [email protected]r